Wydarzenia

2017-08-17
18.08 (piątek) w godzinach porannych zostanie rozpoczęty II etap robót związanych z remontem jezdni ul. Katowickiej. Wyłączone z ruchu zostaną dwa pasy jezdni w kierunku Katowic od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Ruch pojazdów będzie się odbywał dwukierunkowo pozostałymi pasami ruchu. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:1. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul.
2017-08-07
9.08 (środa) w godzinach porannych rozpocznie się remont jezdni ulicy Katowickiej. Pierwszy etap prac obejmować będzie pasy ruchu w kierunku Katowic na odcinku od rejonu posesji nr 187 (budynek naprzeciw stacji paliw Orlen) do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo pozostałymi dwoma pasami ruchu.Mając na względzie zakres prowadzonych prac oraz konieczność utrzymania optymalnej przepustowości pojazdów w ciągu ul.
2017-08-07
W Chorzowie powstanie ponad 300 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków. Od września maluchy rozpoczną zajęcia w szkolnych i przedszkolnych salach, w których trwają właśnie gruntowne remonty. – To rozwiązanie tymczasowe, ale z zapewnieniem najwyższych standardów. Zadbamy o to, żeby dzieci spędzały czas w komfortowych warunkach – wyjaśnia Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta ds. technicznych i rozwoju. 9 dodatkowych oddziałów dla 225 dzieci powstanie w budynkach: Przedszkola nr 6, Szkół Podstawowych nr 13, 18, 22, 37 i Liceum nr 3.
2017-08-02
3.sierpnia (czwartek) w godzinach 16-20 na wniosek Policji zamknięty zostanie dojazd do ulicy Konopnickiej z kierunku ulic Katowickiej i Dąbrowskiego (w związku z pikietą organizowaną przed budynkiem Teatru Rozrywki).Wyznaczony zostanie objazd do ulicy Konopnickiej z kierunku skrzyżowania ulic Katowickiej i Dąbrowskiego ulicami: Katowicką (estakada, kierunek Bytom), Meitzena, Kościuszki, Katowicką, Szabatowskiego i Bogedaina.
2017-08-02
2.08 (środa) ok. południa rozpoczęty zostanie kolejny etap przebudowy Placu Piastowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Krakowską. Ze względu na zakres prac, obejmujący między innymi przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego, zachodzi konieczność zawężenia jezdni ulicy Kościuszki do jednego pasa ruchu.W związku z powyższym na ulicy Kościuszki wprowadzony zostanie wahadłowy ruch pojazdów. Jednocześnie mając na względzie poprawę przepustowości i bezpieczeństwa na ww.
2017-08-01
Rusza głosowanie Internautów w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2017. Wśród propozycji znalazły się dwa miejsca z Chorzowa: wyremontowana siedziba Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 oraz Budowa centrum przesiadkowego Chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Najlepsze realizacje zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego można wybierać od 1 sierpnia do końca miesiąca na stronie http://npp.

 

segregus www