Podpisanie przysięgi bliźniaczego partnerstwa 5 czerwca 2009 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Chorzów w Chorzowskim Centrum Kultury

5 czerwca 2009 r. o godz. 17.00 w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja, na której podpisana została przysięga bliźniaczego partnerstwa między Chorzowem a Tarnopolem na Ukrainie.

óz7
5 czerwca br. w Chorzowskim Centrum Kultury  podczas uroczystej sesji Rady Miasta Chorzów Roman Zastavny mer Tarnopola  i Marek Kopel prezydent Chorzowa podpisali przysięgę bliźniaczego partnerstwa pomiędzy ukraińskim Tarnopolem i Chorzowem.

óz8

30 kwietnia 2009 r. chorzowscy radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Chorzów do związku bliźniaczego partnerstwa z miastem Tarnopol. Zgodnie z zasadą stosowną przez władze Chorzowa, przystąpienie do związku bliźniaczego partnerstwa musi poprzedzać okres rzeczywistej współpracy organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji Chorzowa z przyszłym partnerem. Tak jest i w przypadku Tarnopola. Chorzowskie organizacje społeczne, kulturalne, sportowe i szkoły współpracują z miastem Tarnopol już od kilku lat i w efekcie tej współpracy, w roku 2005 miasta zawarły ramowe porozumienie o współpracy (które poprzedza podpisanie umowy bliźniaczej miast).
Przypomnijmy, że początki współpracy obu miast sięgają roku 1993, kiedy to Towarzystwo Praw i Godności Dziecka ,,Wyspa’’ rozpoczęło współpracę z ”Fortecą” - bliźniaczą organizacją pozarządowa. W ramach ,,wyspowego’’ projektu ,,Odczarowanie Ukrainy’’ w pierwszych latach współpracy chorzowska „Wyspa” organizowała dla młodych Ukraińców liderów – wolontariuszy ,,Fortecy’’ kursy, warsztaty i praktyki . Ukraińcy uczyli się demokracji, poznawali reguły działania organizacji pozarządowych, uczyli się pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przez los. - Tak wiele zaszłości, stereotypów, barier i trudnych kart historii powodowało, iż byliśmy w stosunku do siebie nieufni, zawsze na początku spotkań Polacy i Ukraińcy siadali po przeciwnych stronach stołu. Po wspólnym poznaniu zawsze rodziła się polsko-ukraińska przyjaźń. Lata wspólnych spotkań. Wyjazdy wolontariuszy ,,Wyspy’’ do Tarnopola w celu szkolenia wolontariuszy ,,Fortecy’’i liderów uczniowskich inicjatyw w szkołach, praktyki wolontariuszy ,,Wyspy’’ w ,,Fortecy’’ pozostawiały niezapomnianie wrażenia i zmieniały nasz stosunek do Ukraińców i Ukrainy. W pamięci zostanie na zawsze ukraińska gościnność . Podczas naszych pierwszych wizyt w Tarnopolu w latach 1994-1996 widzieliśmy na Ukrainie biedę. Pomimo to gospodarze czynili olbrzymie starania aby zawsze gości z Polski godnie przyjąć. Nigdy nie zapomnimy wizyt w Krzemieńcu. Szczególnie tej pierwszej gdy zwiedzając Muzeum Juliusza Słowackiego doświadczyliśmy tak wielkiego wzruszenia, iż każdemu z nas popłynęły z oczu łzy. Wychodząc przed Muzeum stanęliśmy grupą pod popiersiem Juliusza Słowackiego- mówi Stefan Sierotnik, Prezes i założyciel Towarzystwa Praw i Godności Dziecka „Wyspa”.
Od roku 1997 Ukraińcy zaczęli pomagać również w pracach adaptacyjno-remontowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Wolontariuszy ,,Wigilijne Miasteczko’’. Jeszcze bardziej zbliżyły wspólna pomoc ofiarom klęsk żywiołowych jakimi były powodzie w Polsce 1997 i 2001 roku.
Z wielkimi emocjami obserwowaliśmy udział wolontariuszy ,,Fortecy’’ w ,,Pomarańczowej Rewolucji’’. 10 maja 2005 roku przedstawiciele ,,Fortecy’’ i władz Tarnopola zaprosili Chorzowian na prezentację ,,Pomarańczowej Rewolucji’’. Spotkanie odbyło się w Sali Rady Miasta w Chorzowie. Delegacja Ukraińców podziękowała władzom miasta Chorzów i ,,Wyspie’’ za możliwość przyjazdów dzieci i młodzieży do Chorzowa. Podziękowania padły również pod adresem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży ,,Jugendwerk’’. Bez pomocy ,,Jugendwerku’’ przyjazdy Ukraińców do Chorzowa byłyby niemożliwe. W roku 2005 uroczyście gościliśmy w Chorzowie 700 uczestnika spotkań międzynarodowych z Tarnopola. Na bazie współpracy chorzowskiej ,,Wyspy’’ i tarnopolskiej ,,Fortecy’’ w sierpniu 2005 roku odbyło się w Tarnopolu spotkanie kontaktowe w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Chorzowem a Tarnopolem. W październiku 2005 na zaproszenie Prezydenta Chorzowa Marka Kopla delegacja władz Tarnopola gościła w Chorzowie Bardzo ważnym wydarzeniem podczas tego spotkania było wmurowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Wolontariuszy ,,Wigilijne Miasteczko’’ kamienia węgielnego pod ,,Małą Ambasadę Ukrainy’’- miejsca, w którym wolontariusze ,,Fortecy’’ będą mieli na stałe swoją siedzibę i pomagając ,,Wyspie’’ w pracy z dziećmi promować będą jednocześnie w Unii Europejskiej kulturę, tradycje i zwyczaje Ukrainy. Młodzi Ukraińcy przebywający na terenie Polski lub Unii Europejskiej mający różne kłopoty będą mogli zwracać się do ,,Małej Ambasady Ukrainy’’ z prośbą o pomoc. W grudniu 2005 roku delegacja Chorzowa na zaproszenie Prezydenta Tarnopola Romana Zastavnyy, gościła w Tarnopolu. Oficjalnie zaczął się etap nawiązywania współpracy partnerskiej pomiędzy Chorzowem a Tarnopolem.
W roku 2006 ,,Forteca’’ znowu pomaga chorzowskiej „Wyspie” w ,,Wakacjach za grosik’’. Rozpoczął się również nowy etap we współpracy. Do Chorzowa zaczęli przyjeżdżać uczniowie i studenci z Tarnopola w celu odbycia praktyk pedagogicznych i socjalnych - W tym roku planowanych jest sześć projektów praktyk pedagogicznych z udziałem wolontariuszy i studentów z Tarnopola, trzy workcampy w ramach projektu ,,Wakacje za grosik'', w grudniu 2009 roku pilotażowy projekt „Wigilijna Wyspa Nadziei”. ,,Wigilijne Miasteczko'' w czasie świąt Bożego Narodzenia gościć będzie matki samotnie wychowujące dzieci z dziećmi . Odbędzie się dla Nich w Wigilię kolacja wigilijna . Opiekunami projektu będą wolontariusze z ,,Fortecy'' , którzy Święta Bożego Narodzenia obchodzić będą dwa tygodnie później. W dniach 25-30 sierpnia 2009 roku w Tarnopolu w okresie gdy będzie podpisywana umowa o współpracy pomiędzy Tarnopolem a Chorzowem odbędzie się w Tarnopolu spotkanie-konferencja podsumowująca 16 letnią współpracę ,,Wyspy'' i ,,Fortecy'' i kreująca perspektywy dalszej współpracy. W konferencji wezmą udział wolontariusze ,,Fortecy'' i ,,Wyspy'' ale również szefowie chorzowskich placówek edukacyjnych i pomocy społecznych , którzy w ciągu tych 16 -tu lat pomagali w realizacji współpracy pomiędzy ,,Wyspą'' a ,,Fortecą'' – wymienia Stefan Sierotnik.

Kronika Chorzowska 2009