Współpraca z miastem partnerskim - nowe oblicze

W Iserlohn w Niemczech, partnerskim mieście Chorzowa w dniach 18 i 19 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja pod nazwą „Miasto przyszłości” i „Akcja - Dzień Demografii”. Gospodarze konferencji zaprosili do udziału w niej swoje miasta partnerskie. Oprócz Chorzowa wzięli w niej udział przedstawiciele holenderskiego Almelo, węgierskiego Nyiregyháza oraz oczywiście reprezentanci miasta Iserlohn. Delegacji Chorzowa przewodniczył Marian Salwiczek, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych. W składzie delegacji byli również Bożena Antończyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ludwig Zogała Prezes Stowarzyszenia „Serce”.
W pierwszym dniu konferencji poświęconym przyszłości miast, prezentację dotyczącą rozwoju Chorzowa i problemów rozwojowych wygłosił Marian Salwiczek. Jedna z części prezentacji dotyczyła zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na zmiany demograficzne w Chorzowie.
W tym samym kontekście prezentacje przedstawili pozostali uczestnicy konferencji. Wykładom przysłuchiwali się menadżerowie przygotowujący projekty o dofinansowanie przez Unię Europejską, pracujący dla administracji rządowej Nadrenii i Północnej Westfalii. Druga część prezentacji Chorzowa, którą przedstawił również Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych dotyczyła Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Przedstawione zostały w niej priorytety strategiczne i główne cele w ramach obszarów priorytetowych. Omówione zostały takie główne pola strategiczne jak: edukacja, komunikacja i infrastruktura techniczna, ochrona środowiska przyrodniczego i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gospodarka, zasoby mieszkaniowe i estetyka otoczenia, kultura i sport oraz ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i pomoc społeczna. W części końcowej konferencji dokonano jej podsumowania i wyłoniono w dyskusji problemy dla obszarów wspólnych, dotyczące wszystkich miast - uczestników konferencji po to, by móc skoncentrować się na przygotowaniu wspólnego projektu. Zgłaszane przez miasta zagadnienia na bieżąco korygował menadżer projektów unijnych reprezentujący land. Obecnie miasto Iserlohn analizuje wyniki konferencji i będzie promotorem przygotowania wspólnego wniosku o uzyskanie środków unijnych dla rozwiązania tożsamych problemów, występujących w Iserlohn, Alemelo, Chorzowie oraz Nyiregyháza.

is1

19 kwietnia 2008 r., w Dniu Demografii, w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej Iserlohn, mieszczącym się w budynku nowego dworca, miasta biorące udział w konferencji przygotowały prezentacje. Chorzowską prezentację przygotowali wspólnie Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie i Ludwik Zogała, prezes Stowarzyszenia „Serce”. Mottem chorzowskiej prezentacji było „Formy opieki i terapii zajęciowej dla dzieci, dorosłych i osób starszych”. Oprócz bogatych ilustracji zdjęciowych na chorzowskim stoisku można było zobaczyć również prace wykonane przez podopiecznych OPS-u, na warsztatach terapeutycznych. Stoiska przygotowane przez miasta licznie odwiedzili mieszkańcy Iserlohn. Równolegle prowadzone były prelekcje dotyczące organizacji systemu opieki nad osobami starszymi. Funkcjonowanie systemu w Chorzowie przedstawiła dyrektor Bożena Antończyk. Opiekę nad dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi wykonywaną przez organizacje pozarządowe, na przykładzie Stowarzyszenia „Serce” omówił jej prezes Ludwig Zogała.

is2
is3
is4
is6