Podpisanie Przysięgi Bliźniaczego Partnerstwa Chorzowa z Creil we Francji

3 czerwca 2006 r. w Urzędzie Miasta Chorzów odbyła się uroczystość podpisania Przysięgi Bliźniaczego Partnerstwa  Chorzowa i Creil we Francji. Miasto Creil prowadzi współpracę partnerską poprzez Komitet Bliźniaczego Partnerstwa z 3 miastami: Marl(Niemcy), Pendle (Anglia) i Chorzów.
W roku 2000 władze miasta Creil wystąpiły do władz Chorzowa z listem intencyjnym nawiązania współpracy. W roku 2001 podpisane zostało ramowe porozumienie o współpracy, które umożliwiło rozpoczęcie formalnej wymiany pomiędzy instytucjami obu miast. Głównym motorem działań ze strony Creil stała się grupa polonii francuskiej. Corocznie udaje się zorganizować ok. 5 projektów w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i wymiany wiedzy fachowej.
W  uroczystości wzięła udział delegacja władz z Creil: mer Christian Grimbert, zastępca mera Danielle Carlier, przedstawiciele radnych reprezentant Przewodniczącego Komitetu Bliźniaczego Partnerstwa Romain Idasia.