Prezydent Chorzowa

prezydent nowe PGM2mgr inż. Andrzej Kotala

pokój 207

tel. 32 241 27 66 lub 32 241 12 61-9 wew. 425
fax 32 241 24 59 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15.00 do 17.00.
Kompetencje Prezydenta Miasta określa ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i inne właściwe przepisy ustawowe, a także statut miasta Chorzów. W szczególności Prezydent Miasta reprezentuje Miasto na zewnątrz, działa jako organ wykonawczy Miasta, w tym m.in. zarządza gospodarką miejską, działa jako organ administracji publicznej oraz kieruje bieżącą pracą Urzędu Miasta Chorzów. W celu wykonania swoich zadań Prezydent Miasta wydaje decyzje w sprawach indywidualnych oraz zarządzenia jako akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie Miasta.
Jako organ wykonawczy:
a) podejmuje decyzje o przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta oraz o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Rady,
b) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta,
c) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
d) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie wykonywania budżetu.
Jako organ samorządowej administracji publicznej Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Jako pracodawca i kierownik Urzędu Miasta Prezydent:
a) podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach pracowników Urzędu,
b) wydaje zarządzenia w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Urzędu,
c) wydaje zarządzenia w sprawach organizacji Urzędu Miasta,
d) powołuje zespoły robocze w celu opracowania oraz komisje w celu zaopiniowania określonej sprawy,
e) wydaje inne akty związane z działalnością Urzędu.
Prezydent Miasta kieruje Urzędem przy pomocy branżowych Zastępców Prezydenta:
a) Zastępcy ds. Technicznych,
b) Zastępcy ds. Gospodarczych,
c) Zastępcy ds. Społecznych
oraz Sekretarza Miasta.


(wstecz)