Raport 2018-02-25

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. 1.Udział w bójce
 2. 2.Pobicia
 3. 3.Zgwałcenia
 4. 4.Rozboje
 5. 5.Kradzieże
 6. 6.Kradzieże z włamaniem 1
 7. 7.Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 8. 8.Wypadki drogowe, w których: 
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych
 9. 9.Osób zatrzymanych: 
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 10. 10.Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
 11. 11.Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 12. 12.Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
 13. 13.Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. 14.Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. 1.Zakwalifikowano wykroczenia: 16
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 7
  - przeciwko2
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu 3
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 
  - określone w aktach prawa miejscowego
 2. 2.Przestępstwa:
 3. 3.Zdarzenia pozostałe: 5
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności1
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych 1
  - interwencje porządkowe w mieście 1
  - odłów zwierząt 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania 
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.  
  - akcja zima 1
  - interwencje pozostałe

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. 1.Pożarów: 1
  Wartość w tys. zł: 0
 2. 2.Miejscowych zagrożeń: 0
  Wartość w tys. zł: 0
 3. 3.Fałszywych alarmów: 1
 4. 4.Ogółem zdarzeń: 2

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. 1.Liczba przyjętych zgłoszeń: 6
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej: 2
 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 4

 

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ 

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły. 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
- ul. Kopalniana 13 – Awaria sieci ciepłowniczej. Awaria została usunięta przez Tauron Ciepło i przywrócono sprawność sieci.

- ul. Chodkiewicza/ul. Długa – Awaria sieci wodociągowej. Awaria została usunięta przez ChŚPWiK i przywrócono dostawy wody.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
- Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 24 – Silny Mróz (Subregion Centralny) - Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie spadek temperatury do -21°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, okresami porywisty. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 25.02.2018 do godz. 10:00 dnia 01.03.2018

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły. 

6. Zagrożenie pożarowe. 
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły. 

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły. 

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły. 
.


III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak