Raport 2017-09-11

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:
a) Udział w bójce
b) Pobicia
c) Zgwałcenia
d) Rozboje
e) Kradzieże
f) Kradzieże z włamaniem
g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
h) Wypadki drogowe, w których:
- osób poniosło śmierć
- osób zostało rannych
i) Osób zatrzymanych:
- nietrzeźwych kierujących
- sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych
n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 1

2. Działania Straży Miejskiej:
a) Zakwalifikowano wykroczenia: 10
b) - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu 1
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 1
- określone w aktach prawa miejscowego
c) Przestępstwa:
d) Zdarzenia pozostałe: 11
- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej 1
- interwencje dotyczące osób bezdomnych 1
- interwencje porządkowe w mieście 2
- odłów zwierząt 2
- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych, lub wymagających pomocy lekarskiej 4
- akcja zima.
- interwencje pozostałe. 1

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej
a) Pożarów: 0
Wartość w tys. zł 0
b) Miejscowych zagrożeń: 1
Wartość w tys. zł: 0
c) Fałszywych alarmów: 1
d) Ogółem zdarzeń: 2
Wartość w tys. zł: 0

4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a) Liczba przyjętych zgłoszeń: 3
w tym:
- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:
• Budowlanej:
• Technicznej:
• Drogowej i komunikacyjnej
- Działanie w ramach Akcji Zima
- Odłów dzikich zwierząt 2
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne
- Zagrożenia pożarowe
- Wykroczenia:
- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.
2. Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.
3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.
4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 105 - Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami do 35 mm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 11.09.2017 do godz. 20:00 dnia 12.09.2017.
5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.
6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.
7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.
8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.
9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.
10. Inne zagrożenia.
Nie wystąpiły.
III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK