raport 2017-09-08

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:
a) Udział w bójce
b) Pobicia
c) Zgwałcenia
d) Rozboje
e) Kradzieże 1
f) Kradzieże z włamaniem
g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami 1
h) Wypadki drogowe, w których:
- osób poniosło śmierć
- osób zostało rannych
i) Osób zatrzymanych:
- nietrzeźwych kierujących 1
- sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 3
j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych
n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 1
2. Działania Straży Miejskiej:
a) Zakwalifikowano wykroczenia: 10
b)
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 4
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu 1
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
- określone w aktach prawa miejscowego.
c) Przestępstwa:
d) Zdarzenia pozostałe: 9
- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
- interwencje dotyczące osób bezdomnych
- interwencje porządkowe w mieście 1
- odłów zwierząt; 4
- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
- akcja zima
- interwencje pozostałe .2

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej
a) Pożarów: 1
Wartość w tys. zł: 0
b) Miejscowych zagrożeń: 1
Wartość w tys. zł: 0
c) Fałszywych alarmów: 1
d) Ogółem zdarzeń: 3
Wartość w tys. zł 0

4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Liczba przyjętych zgłoszeń: 6
w tym:
- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:
Budowlanej:
Technicznej: 1
Drogowej i komunikacyjnej
- Działanie w ramach Akcji Zima
- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne
- Zagrożenia pożarowe
- Wykroczenia:
- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 4

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Ul. Skrajna 2-4 // Ul. Orkana 1 Awaria sieci wodociągowej Godz. 9:15 – Zakręcono dopływ wody do budynków: Skrajna 2-18; Dojazdowa 1-6; Tetmajera 2-8; Prusa 14-20; Orkana 2-6.
Godz. 11:55 Dostawa wody została przywrócona.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
13:55 Ul. Stefana Batorego 48 W budynku biurowym na I piętrze pozostawiono walizkę nieznanego pochodzenia. Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego. Z budynku ewakuowano 33 osoby. Ok godz. 16:50 dokonano detonacji, walizka otwarta, w środku znajdowały się narzędzia nie ujawniono przedmiotów mogących spowodować wybuch. . Brak osób poszkodowanych.


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK