RAPORT 2017-09-05

I. DANE STATYSTYCZNE Z DNIA 05. 09. 2017

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce:

 2. Pobicia:

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje :

 5. Kradzieże:

 6. Kradzieże z włamaniem:

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami :

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych: 1

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących :
  1
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym:

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych:

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych:

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki):

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych:

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne : 3

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 8
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:
  2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia :
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:
  5
  - przeciwko osobie:
  1
  - przeciwko zdrowiu :
  - przeciwko mieniu:
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej:
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego :
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji:
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol:
  - określone w aktach prawa miejscowego:

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 11
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej:
  2
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych :
  2
  - interwencje porządkowe w mieście:
  4
  - odłów zwierząt:
  3
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania :
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek:
  - akcja zima:
  - interwencje pozostałe:

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 3
  Wartość w tys. zł:
  5

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 4

Wartość w tys. zł: 5


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń:
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej: 1

- Działanie w ramach Akcji Zima :

- Odłów dzikich zwierząt : 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne: 1

- Zagrożenia pożarowe :

- Wykroczenia :

- Przestępstwa:
- Inne zagrożenia :
1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
O godz 13: 30 na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Dąbrowskiego doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych i śmieciarki. Na miejsce zadysponowano następujące służby: 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 3 Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policje. Dwie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala w celu przebadania. Nie wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym.

 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
O godz 17: 25 MCZK otrzymało zgłoszenie o tworzącym się zapadlisku w jezdni na ul. Skrajnej ( przy studzience WOD-KAN). Realizację wyeliminowania niedyspozycji prowadzi ChŚPWiK.

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne

Nie wystąpiły.

 

5. Awarie budowlane

Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.

Nie wystąpiły

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

 

10. Inne zagrożenia

Nie wystąpiły.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK