Raport 2017-09-01

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce
 2. b)1
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje
 5. e)Kradzieże 1
 6. f)Kradzieże z włamaniem
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 2
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 3

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia:20
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w6
  - przeciwko osobie 5
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu 1
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 3
  - określone w aktach prawa miejscowego
 2. b)Przestępstwa:
 3. c)Zdarzenia pozostałe: 8
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej. 1
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście 1
  - odłów zwierząt 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania 2
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 3
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł: 0
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 8
  Wartość w tys. zł: 0
 3. c)Fałszywych alarmów: 0
 4. d)Ogółem zdarzeń: 8

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń: 5
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej: 1
 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia  4

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 103 o prognozowanych burzach z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:00 dnia 01.09.2017 do godz. 05:00 dnia 02.09.2017

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:

Służba Dyżurna MCZK