Raport 2017-08-26

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia 1

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 2

 6. Kradzieże z włamaniem

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia:

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 9
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu 3
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol.
- określone w aktach prawa miejscowego

 1. Przestępstwa:

 2. Zdarzenia pozostałe:

- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej. 2

- interwencje dotyczące osób bezdomnych

- interwencje porządkowe w mieście 2

- odłów zwierząt 2

- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
- akcja zima

- interwencje pozostałe 2

 

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 3
  Wartość w tys. zł: 0

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 6

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 7
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej: 4

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia: 3

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
- ul. Floriańska z ul. Lompy /#/ - awaria sygnalizacji dla pieszych.

- Plac Piastowski – awaria sygnalizacji wahadłowej.

- ul. Michałkowicka – awaria oświetlenia ulicznego.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
- Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 101. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm, lokalnie do 35mm, oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie grad.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
- ul. Wiosenna – uszkodzone przyłącze kuchenki gazowej.


III. INFORMACJE DODATKOWE

Opracowała:

Służba Dyżurna MCZK