Raport 2017-08-19

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 2

 6. Kradzieże z włamaniem

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 11
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 4
  - przeciwko osobie 1
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa: 1

 3. Zdarzenia pozostałe:
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście 1
  - odłów zwierząt 2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 4
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe

 

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł:

 2. Miejscowych zagrożeń: 6
  Wartość w tys. zł:

 3. Fałszywych alarmów: 2

 4. Ogółem zdarzeń: 10

Wartość w tys. zł:


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 6
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe 2

- Wykroczenia wynikające z przepisów prawa miejskiego
- Inne zagrożenia 4

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Ul. Narutowicza 15- pożar beczki z fosforem w firmie ITALMATCH POLSKA Sp. z o.o. 

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 99 „Intensywne opady deszczu „od godziny 19:00 w dniu 19.08.2017 do godziny 15:00 w dniu 20.08.2017.


5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Ul. Mała 4 - Pożar pojazdu osobowego, podczas którego uszkodzeniu uległy trzy inne pojazdy zaparkowane w pobliżu


7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK