Raport 2017-03-14

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 1

 6. Kradzieże z włamaniem 2

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 2

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 4

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia:23
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 7
  - przeciwko osobie 5
  - przeciwko zdrowiu 2
  - przeciwko mieniu 1
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 6
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 1
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 14
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  1
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  2
  - interwencje porządkowe w mieście
  3
  - odłów zwierząt
  2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.
  6
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł: 5

 2. Miejscowych zagrożeń: 3
  Wartość w tys. zł: 0

 3. Fałszywych alarmów: 0

 4. Ogółem zdarzeń: 5

Wartość w tys. zł: 5


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 4
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima 

- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe 1

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Ul. Szpitalna – pożar samochodu – brak osób poszkodowanych

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK