Raport 2017-03-03

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 1

 6. Kradzieże z włamaniem 2

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami 1

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących 1
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 12
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 6
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 1
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 7
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście
  - odłów zwierząt; 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe 4

 

 

 


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł 2

 2. Miejscowych zagrożeń: 1
  Wartość w tys. zł: 0

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 4

Wartość w tys. zł 2


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 5
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe 1

- Wykroczenia:

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 3

 

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.


2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

 

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
godz. 15:20 - ul. Pawła – pożar mieszkania – jedna osoba poszkodowana - na miejsce zadysponowano trzy zastępy PSP, Policję, administratora budynku oraz ZRM.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE

godz. 18:10 - ul. Długa – samobójstwo kobiety, na miejsce zadysponowano Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz jeden zastęp JRG PSP; Czynności wyjaśniające prowadzi KMP Chorzów.

Opracowała:

Służba Dyżurna MCZK