Raport 2017-03-01

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje 1

 5. Kradzieże 2

 6. Kradzieże z włamaniem 1

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami 1

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 4

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 17

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 8
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 1
- określone w aktach prawa miejscowego 1

 1. Przestępstwa:

 2. Zdarzenia pozostałe: 8

- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.

- interwencje dotyczące osób bezdomnych 1

- interwencje porządkowe w mieście 3

- odłów zwierząt 1

- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
- akcja zima

- interwencje pozostałe. 1

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 5
  Wartość w tys. zł: 0,5

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 6

Wartość w tys. zł: 0,5

4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 5
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej: 2

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne-

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia: 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
- ul. Janasa – uchylona pokrywa studzienki kanalizacyjnej.

- ul. Gdańska – uszkodzona pokrywa studzienki kanalizacyjnej.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
- Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 38 dotyczące prognozowania wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 45km/h, z porywami do 80km/h. Ostrzeżenie obowiązujące od godz. 9:00 dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017r.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
- ul. Bogedaina – pomiar tlenku węgla.

- ul. Batorego – osłabiony gołąb.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK