Raport 2017-02-27

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce 1

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 1

 6. Kradzieże z włamaniem 2

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 1

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia:
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 5
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu 1
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 1
  - określone w aktach prawa miejscowego 1

 2. Przestępstwa: 1

 3. Zdarzenia pozostałe:
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  2
  - interwencje porządkowe w mieście
  2
  - odłów zwierząt
  1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe

   

  3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

   

  1. Pożarów: 3
   Wartość w tys. zł: 85 000 zł.

  2. Miejscowych zagrożeń: 2
   Wartość w tys. zł:

  3. Fałszywych alarmów:

  4. Ogółem zdarzeń: 5

   

  Wartość w tys. zł: 85 000 zł.

   


  4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

   a) Liczba przyjętych zgłoszeń:
       w tym:

   - Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

            Budowlanej:

            Technicznej: 1

            Drogowej i komunikacyjnej

   - Działanie w ramach Akcji Zima

   - Odłów dzikich zwierząt: 1

  - Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

  - Zagrożenia pożarowe

  - Wykroczenia wynikające z przepisów prawa miejskiego

  - Inne zagrożenia: 3

   

  II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

  1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
  Nie wystąpiły.

  2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
  Nie wystąpiły.

  3. Awarie urządzeń i instalacji.
  ul. Wojska Polskiego – wskutek prac ziemnych został uszkodzony rurociąg.

  4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
  Nie wystąpiły.

  5. Awarie budowlane
  Nie wystąpiły.

  6. Zagrożenie pożarowe.
  Nie wystąpiły.

  7. Zagrożenia epidemiologiczne.
  Nie wystąpiły.

  8. Zakłócenia porządku publicznego
  Nie wystąpiły.

  9. Terroryzm.
  Nie wystąpiły.

  10. Inne zagrożenia .
  ul. Orkana - tlenek węgla, jedna osoba poszkodowana.

  III. INFORMACJE DODATKOWE
  Brak

   

  Opracowała:
  Służba Dyżurna MCZK