raport 2017-02-26

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże

 6. Kradzieże z włamaniem

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  2

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

 

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 9
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  5
  - przeciwko osobie
  1
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  3
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa: 0

 3. Zdarzenia pozostałe: 1
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście
  1
  - odłów zwierząt
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych lub wymagających pomocy lek.
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł:
  0

 2. Miejscowych zagrożeń: 5
  Wartość w tys. zł:
  0

 3. Fałszywych alarmów: 0

 4. Ogółem zdarzeń: 5

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 0
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej:

- Działania w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

 

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenia pożarowe.
Nie wystąpiły.

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

godz. 3:25, ul. Ks. W.Opolskiego – samobójstwo mężczyzny (l.18); na miejsce zadysponowano Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz jeden zastęp JRG PSP. Czynności wyjaśniające prowadzi KMP Chorzów.

 


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK