Telefony alarmowe i inne ważne numery

Policja tel. 997
Straż Pożarna tel. 998
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112
Straż Miejska tel. 986
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Pogotowie Gazowe tel. 992
Pogotowie Ciepłownicze tel. 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji:
tel.: (032) 771 52 00
tel.: 997
tel. kom.: 112
www.chorzow.slaska.policja.gov.pl

Komisariat I Policji w Chorzowie
ul. Stefana Batorego 19
tel. 32 348 65 10

Komisariat II Policji w Chorzowie
ul. Moniuszki 11
tel. 32 349 86 10

Numery telefonów do Biura Numerów abonentów:

  • Telekomunikacji Polskiej S.A. tel. 118 913
  • Netii S.A. tel. 0 801 801 913

Inne ważne telefony:

Prokuratura Rejonowa Plac Piastowski 17 Chorzów 32-779-61-00

Sąd Rejonowy Ul. dr Józefa Rostka 2 Chorzów 32-349-94-45

Zespoły Kuratorskie Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Chorzowie Ul. Dworcowa 3/1 Chorzów 32-349-95-20

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Ul. Pudlerska 2/2 Chorzów 32-349-95-30 Ul. St. Batorego 2a Chorzów 32-348-90-04

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ul. Kazimierza Wielkiego 6 Chorzów 32-241-24-94/5

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich Szpital przy ul. Strzelców Bytomskich 11 Chorzów 32-34-99-207, 32-34-99-168 (Izba przyjęć) Szpital przy ul. Karola Miarki 40 Chorzów 32-34-99-757 (Izba przyjęć)

SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego Ul. Truchana 7 Chorzów 32-34-90-005

SPZOZ Szpital Specjalistyczny Ul. Zjednoczenia 10 Chorzów 32-24-13-255/58

Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ul. Bałtycka 8a Chorzów 32-241-12-70

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Ul. Bałtycka 8a Chorzów 32-241-60-75

Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22 Chorzów 32-771-63-99

Wojskowa Komenda Uzupełnień Ul. 75 Pułku Piechoty 3 Chorzów 32-241-24-58

Pogotowie gazowe - 992 Górnośląska Spółka Gazownictwa Ul. Katowicka 70 Świętochłowice 32-245-20-50

Pogotowie energetyczne 991 POK Tauron Polska Energia Katowice Ul. Widok 19 Katowice 32-303-03-03

Pogotowie ciepłownicze - 993 Tauron Ciepło S.A. Katowice Ul Grażyńskiego 49 Katowice 32-258-38-76, 32-258-47-73

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ul. Składowa 1 32-34-94-600/601

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ul. Katowicka 123 Chorzów 32-241-10-49


(wstecz)

Menu