Biuletyn Informacyjny UM Chorzów 848
2012-12-13

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
13.12 - 20.12.2012, (pok. 201)

18 grudnia
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

19 grudnia
godz. 15.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
20.12. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Stefan Sierotnik.

XXIX Sesja Rady Miasta Chorzów
20 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXIX Sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad znalazły się punkty w sprawie podjęcia uchwał:

 • o zmianie uchwały Nr XXVIII/470/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 • o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012.

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/468/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.11.2012 r. o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 -2046.

 • o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 -2046.

 • w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2046.

 • w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Chorzowie przy ul. Szabatowskiego 5/3.

 • w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 • w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Miasto Chorzów zadania prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

 • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru Gminy Chorzów położonego pomiędzy ulicą Okrężną a granicą miasta Bytom.

 • w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów” dla terenu położonego w rejonie ulicy Katowickiej, Towarowej, Floriańskiej i Krakusa.

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w Chorzowie przy granicy z Katowicami w rejonie ulicy Ogrodowej w Katowicach.

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w rejonie ulicy Nomiarki przy granicy z Świętochłowicami w Chorzowie.

 • w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2013 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • w sprawie o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Harcerskiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Harcerskiej i w rejonie ul. Siemianowickiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 53 – 55.

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego przysługującego miastu Chorzów do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

 • w sprawie nadania Zespołowi Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie imienia Nicoli Tesli.


ODBYŁO SIĘ

Kącik dla dzieci w Urzędzie Miasta
W Urzędzie Miasta w Chorzowie został utworzony mały kącik dla dzieci. To kolorowy stolik i krzesełka. Najmłodsi mają do dyspozycji kredki i kolorowanki. Miejsce utworzono, aby umilić czas dzieciom towarzyszącym rodzicom podczas załatwiania urzędowych spraw. Dzieci rysują, a mamy czy tatusiowie w spokoju mogą wypełnić wnioski. Miejsce usytuowano w punkcie informacyjnym przy Referacie Dowodów Osobistych i Paszportów na parterze budynku.

Prezydent nagrodził zasłużonych dla Chorzowa
10 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury Prezydent Miasta Andrzej Kotala wręczył medale z wizerunkiem wybitnych postaci miasta. Na mocy uchwały Rady Miasta, Prezydent Chorzowa przyznaje takie wyróżniania za osiągnięcia w sześciu różnych dziedzinach życia: kultury z wizerunkiem Teodora Kalidego, sportu, turystyki i rekreacji z wizerunkiem Gerarda Cieślika, gospodarki z postacią Ignacego Mościckiego, edukacji z wizerunkiem Kurta Aldera, ochrony zdrowia z postacią dr Edwarda Hankego, i społecznej z wizerunkiem księdza Franciszka Gębały. Dotychczas te wyróżnienia były wręczane najczęściej z okazji środowiskowych świąt i rocznic.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/987-prezydent-nagrodzil-zasluzonych-dla-chorzowa.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Chorzów wybiera najlepszych przedsiębiorców
Po raz jedenasty w Chorzowie wybierani są najlepsi przedsiębiorcy. Tradycyjnie wyróżnienia przyznane będą w kategoriach: gastronomia, handel i usługi. Konkurs „Chorzowski Przedsiębiorca Roku” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości. Cechą charakterystyczna konkursu jest to, że o zwycięstwie w poszczególnych kategoriach decydują klienci, którzy oddali swój głos na daną firmę wysyłając wypełnione kupony umieszczone w prasie lub za pośrednictwem internetu. Natomiast o ostatecznym wyborze laureata decyduje Kapituła Konkursu. W tym roku kupony konkursowe znaleźć można w „Dzienniku Zachodnim” oraz w gazecie Chorzowianin.pl. Głosy oddawać można też przez internet- link. Regulamin konkursu znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/970-chorzow-wybiera-najlepszych-przedsiebiorcow.html

14-15 grudnia - Jarmark świąteczny
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Chorzowa 14 i 15 grudnia na ulicę Dworcową. W tym roku właśnie tam organizujemy świąteczny jarmark. Czekać będzie na Państwa moc atrakcji. Ulice wypełnią kramy, na których będzie można spróbować grzańca pachnącego goździkami i kupić świąteczne, ręcznie wykonane ozdoby na wigilijny stój czy choinkę. Niewątpliwie atrakcją będzie mieniąca się światłem baśniowa karuzela oraz zagroda zwierząt, które przyjadą śląskiego ZOO. Naszym gościem będzie też Remigiusz Rączka, który zdradzi przepisy na najlepsze potrawy podawane podczas świąt. O świąteczny klimat zadbają artyści. Chorzowskie zespoły wystąpią oczywiście z repertuarem Bożonarodzeniowym. Na jarmarku będzie można też natknąć się na ostatniego śląskiego kataryniarza. To wszystko 14 i 15 grudnia, piątek i sobota na ulicy Dworcowej.

15 grudnia - Premiera filmu dokumentalnego o Mirku Bregule
15 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury o godz. 19.00 odbędzie się premiera filmu „Mirek Breguła – Choroba Uczuć”. Jego autorką jest Dorota Prynda – dziennikarka związana z TVP Katowice, autorem zdjęć Sławomir Chudowski, który jest operatorem w Telewizji Polskiej. Premiera filmu będzie miała bogatą oprawę muzyczną - tego dnia na deskach ChCK wystąpią muzycy–przyjaciele Mirka Breguły.
Miasto Chorzów finansowo wsparło produkcję filmu.

15 grudnia - Bezpłatne badania dla kobiet w ciąży
Lekarze Śląskiego Instytutu Matki i Noworodka w Chorzowie zapraszają wszystkie panie w ciąży na bezpłatne badanie USG4D, które będzie można zrobić 15 grudnia w specjalnie przygotowanej strefie na terenie Centrum Handlowego AKS. Urządzenie pozwoli kobietom i lekarzowi na oglądanie dziecka w przestrzeni w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można obserwować ruchy płodu, analizować jego budowę, strukturę szkieletową czy powłoki ciała. Jest to podstawa dokładniejszej oceny kondycji dziecka, niż było to możliwe podczas badań na sprzęcie poprzedniej generacji. Badania będą wykonywali lekarzy specjaliści ze Śląskiego Instytutu Matki i Noworodka w Chorzowie.
Akcji patronuje Prezydent Miasta Chorzów oraz Centrum Medyczne Ujastek Kraków.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/969-bezplatne-badania-dla-kobiet-w-ciazy.html

Do 15 grudnia - Konkurs na najładniej ozdobiony dom lub balkon w Chorzowie Starym
Do 15 grudnia można przysyłać prace w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Chorzowska Inicjatywa Samorządowa na najładniej ozdobiony dom lub balkon w Chorzowie Starym. Zgłoszenia udziału w konkursie można składać w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/3 lub wysyłać na adres e-mail chispoczta@gmail.com. Nagrodami w konkursie są publikacje poświęcone historii Chorzowa Starego.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/978-konkurs-na-najladniej-ozdobiony-dom-lub-balkon-w-chorzowie-starym.html

20 grudnia - Ledowe instalacje ożywią fontanny
Po raz pierwszy na fontannie na Placu Matejki i rzeźbie przy ulicy Sienkiewicza koło Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przez całą zimę zainstalowana będzie konstrukcja świetlna, która po zapadnięciu zmroku pozwoli uzyskać imponujący efekt płynącej wody. Chłopiec z łabędziem i fontanna skąpane będą światłem złożonym z tysięcy ledowych punktów świetlnych. Obie instalacje rozbłysną jeszcze przed 20 grudnia.

21 grudnia - Dwa lodowiska w Chorzowie
Aż dwa lodowiska będą dostępne dla mieszkańców w tym roku w Chorzowie. 21 grudnia o godz. 16.30 zapraszamy na oficjalne otwarcie lodowiska powstałego w kompleksie boisk "Orlik" przy ul. 3 Maja, przy Szkole Podstawowej nr 15. Nowe lodowisko stanie na tartanowym boisku obok sztucznej trawy. Podobnie jak na lodowisku przy ul. Katowickiej, do dyspozycji klientów będzie wypożyczalnia, szlifiernia, a tafla o wymiarach 17,5 na 30 metrów będzie oświetlona.
Lodowisko przy ul. Katowickiej czynne jest już od 3 grudnia.

GODZINY OTWARCIA ŚLIZGAWEK

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł

Do 23 grudnia - Szopka na kółkach, czyli Muzeum Śląskie w tramwaju
Muzeum Śląskie po raz dziewiąty serdecznie zaprasza do przejażdżki w otoczeniu wyjątkowych eksponatów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Od 11 grudnia mieszkańcy Chorzowa będą mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę w zabytkowym tramwaju, która przybliży sztukę i kulturę mającą korzenie w naszym codziennym życiu oraz tradycyjnych obrzędach i zwyczajach ludowych.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/988-szopka-na-kolkach-czyli-muzeum-slaskie-w-tramwaju-do-3112.html

26 grudnia - XXIX Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego
Już po raz 29 zapraszamy do udziału w Świątecznym Turnieju Tenisa Stołowego im. Janusza Stachowskiego. Tradycyjnie w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia spotkamy się przy stole ping-pongowym. Tegoroczny turniej rozpocznie się 26.12.2012 r. o godz. 10.00 w hali przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie (Kompleks Sportowy „Hajduki”). Zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.45. Udział w turnieju jest bezpłatny. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach: mężczyźni do 25 lat, mężczyźni powyżej 25 lat, kobiety. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik otrzyma upominek związany z turniejem.


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
14.12. godz. 19.00 Lech Majewski. Świat według Bruegla

15.12. godz. 19.00 Premiera filmu „Mirek Breguła Choroba uczuć”

17.12. godz. 17.00 i 19.00 Dziewczynka z zapałkami

18.12. godz. 18.00 Z cyklu „Pogodomy po Śląsku”

19.12. godz. 18.00 Z cyklu „Pogodomy po Śląsku”

19.12. godz. 19.00 Inne granie w ChCK

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
14.12 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika
Spotkanie z uczestnikami wyprawy MISJA B XVI - NORDKAPP 2012

17.12 godz. 9.00 i 11.00 warsztaty plastyczne

18.12. godz. 17.00 Spektakl teatralny „Przyjaciel Johna Wayna”

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
16.12. godz. 10.00 Jarmark rzeczy ładnych

17.12. godz. 10.00 Świąteczne spotkanie z klubem rozmaitości

Muzeum w Chorzowie ul. Powstańców 5
19.12 godz. 17.30 IV spotkanie z cyklu Tajemnica i poznanie. Uwagi o kulturze i wyobraźni w Europie nowożytnej i najnowszej ROMANTYZM, CZYLI O SZTUCE CZYTANIA Z KSIĘGI NATURY I KSIĘGI HISTORII. Wykład poprowadzi dr Jacek Kurek.

Kino studyjne Panorama ul. Wolności 19/21
14-20.12
godz. 17.00 Cafe de Flore
godz. 19.00 Cafe de Flore (oprócz 17.12)


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Kompleks sportowy „Hajduki”
14.12 godz. 18.00 CLEAREX Chorzów – WISŁA KRAKBET Kraków Ekstraklasa futsalu

15.12 godz. 8.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu

15.12 godz. 16.00 KPR RUCH Chorzów - ZAGŁĘBIE Lubin Superliga PGNiG piłka ręczna kobiet

16.12 godz. 10.00 IV Turniej Tenisa Stołowego z cyklu GRAND PRIX Chorzów

17.12. godz. 8.00 FINAŁ Mistrzostw Chorzowa szkól ponadgimnazjalnych w Siatkówce Juniorek

Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Urbanowicza
14.12 godz. 13.00 i 15.00
Mistrzostwa Chorzowa szkól ponadgimnazjalnych
w Siatkówce Juniorek – 18.12 godz. 13.00 – finał


CHORZÓW W MEDIACH

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 18 grudnia godz. 17.35

Zapraszamy do słuchania „Wieści z Chorzowa” na antenie Radia Katowice w każdy drugi piątek miesiąca / najbliższy audycja 14 grudnia o godz. 18.45.

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć