Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 841
2012-10-25

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
25.10 - 31.10.2012

30 października / wtorek /
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

XXII SESJA RADY MIASTA CHORZÓW
25 października odbyły się obrady XXII Sesji Rady Miasta Chorzów. Podczas sesji przyjęto projekty uchwał dotyczące m.in.:
• zmiany uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012- 2046.
• zmiany uchwały Nr XXVI/445/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów
• przyjęcia programu osłonowego na lata 2013-2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej .
• zmiany uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
• obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
• stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych
• nagród i wyróżnień w sporcie za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów.
• przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
• zmiany uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.


WYDARZENIA

Wielka Gala na zakończenie Chorzowskich Smaków
Finał tegorocznej edycji Chorzowskich Smaków zbliża się wielkimi krokami. Uroczysta gala odbędzie się 26 października o godzinie 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3.
Podczas gali poznamy laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu i głosowaniu internautów. Nagrodzeni zostaną również Ci internauci, którzy opublikowali najsmaczniejsze dania. Wieczór uświetni projekcja komedii z wątkiem kulinarno-gangsterskim pt. „Drobne cwaniaczki” w reżyserii znakomitego Woody Allena.
*

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
Prezydent Miasta Chorzów zaprasza na uroczystą galę, podczas które wręczone zostaną nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury. Uroczystość odbędzie się 27 października 2012 roku o godzinie 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury. Wieczór uświetni koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka. W programie utwory Wojciecha Kilara.
*

40 mln zł na inwestycje w Śląskim Instytucie Matki i Noworodka w Chorzowie
Nowoczesna porodówka powstanie wkrótce w Chorzowie. Na bazie dwóch oddziałów Zespołu Szpitali Miejskich, dzięki inwestorom, powstał właśnie Śląski Instytut Matki i Noworodka. Planowane są inwestycje za 40 mln zł. W nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Strzelców Bytomskich powstanie nowoczesny kompleks szpitalny składający się z oddziałów: położniczego, ginekologicznego, patologii ciąży oraz intensywnej terapii noworodka wraz z przychodnią specjalistyczną sprawującą opiekę nad kobietami w ciąży oraz noworodkami. Docelowo Instytut będzie dysponować 160 łóżkami szpitalnymi oraz pełnym zapleczem diagnostycznym i zabiegowym. Obecnie trwa modernizacja dotychczas działającego oddziału. Został już doposażony w nowoczesne aparaty usg oraz sprzęt medyczny, znacznie podnoszący komfort i bezpieczeństwo kobiet w czasie porodu. Wszystkie usługi są dostępne dla kobiet bezpłatnie - w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem oddziału prowadzi prof. Krzysztof Sodowski. Jednym z udziałowców nowego podmiotu jest szpital „Ujastek” z Krakowa. Rocznie przychodzi tam na świat ok. 4,5 tys. dzieci. W Chorzowie rocznie przyjmuje się ok. 700 porodów, jednak wiele mieszkanek decydowało się dotąd na poród w miastach ościennych. Władze miasta i inwestorzy liczą, że już wkrótce to mieszkanki sąsiednich miast będą przyjeżdżały rodzić do Chorzowa.
*

Chorzów Rakietą Biznesu
Na Zamku Topacz koło Wrocławia, odbyła się uroczysta Gala, w trakcie której uhonorowano zwycięzców pierwszej edycji nagród TAURON Rakiety Biznesu, przyznawanych wraz z miesięcznikami „Forbes” i „Newsweek” dla najbardziej efektywnych firm mijającego roku. Galę poprowadził prezenter telewizyjny Maciej Orłoś a udział w uroczystości wzięli ze strony TAURON POLSKA ENERGIA między innymi Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu i Ireneusz Perkowski, Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż. Nagrody TAURON Rakiety Biznesu zostały przyznane w 4 kategoriach: Eko Trendy, Człowiek z Energią, Inwestycja i Partnerstwo. Laureaci wybrani zostali na podstawie głosowania członków Kapituły konkursowej. W kategorii INWESTYCJA dla firm, które w mijającym roku dokonały znaczących inwestycji w swoich branżach, tym samym zmieniając oblicze własnego biznesu, wyróżniono 3 przedsiębiorstwa: Buma Service Sp. z o.o., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. oraz Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. Nagroda główna w tej kategorii trafiła natomiast do Urzędu Miasta Chorzowa. Miasto uhonorowano za szereg nakierowanych na rozwój inwestycji, które w widoczny sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Przykładem tej działalności jest m.in. stały rozwój infrastruktury miasta, udrażnianie i modernizacja miejskiej komunikacji oraz powstanie drugiego w mieście Orlika. W imieniu prezydenta statuetkę odebrał pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego Jerzy Bogacki.
*

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania
Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chorzowie informuje, że przyjmowanie termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów od 15 marca 2012 roku, w oparciu o uchwałę Nr IX/130/2011 Rady Miasta Chorzów upływa 16 listopada br.
Wnioski można składać w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chorzowie, w pok. 438, IV piętro.
Druki wniosku pobrać można w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska (pok. nr 438 IV piętro) lub ze strony internetowej www.chorzow.eu
*

Dofinansowanie do modernizacji kotłowni
Miasto Chorzów rozpoczęło realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów – etap I. Program przewiduje dofinansowanie: do modernizacji 33 wyeksploatowanych kotłowni na paliwo stałe oraz do montażu 8 sztuk instalacji solarnych, w budynkach mieszalnych jednorodzinnych. Nabór wniosków uczestników programu odbywa się w Urzędzie Miasta Chorzów, w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska (pok. 411, IV piętro): we wtorki w godzinach 9.00-12.00 i czwartki - 13.00-16.30.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji programu i warunków uczestnictwa, udziela Operator Programu Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych: codziennie w siedzibie Fundacji pod nr tel. 32 324-25-03 lub 726 587 371, (e-mail u.golek@bfig.pl), a także w siedzibie UM Chorzów ( pok.411) we wtorki od 9.00 do 12.00 i czwartki od 13.00 do 16.30, pod numerem telefonem 32 241 12 61 wew.107.

Z regulaminem udzielania dotacji można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów: Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31.07.2012 Nr OR.148.2012.

Informacje na tematu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dostępne są pod adresem : http://bfig.pl/NiskaemisjaChorz%C3%B3w2012/tabid/166/language/pl-PL/Default.aspx 
*

Bezpłatne badania płuc
Do końca listopada mieszkańcy Chorzowa mogą skorzystać z darmowej tomografii komputerowej płuc. Program przeznaczony jest dla osób w wieku od 55 do 75 lat, palących lub narażonych na kontakt z czynnikami rakotwórczymi a także osób z negatywnym wywiadem nowotworowym w rodzinie. Koordynatorem akcji jest Instytut Chorób i Gruźlicy Płuc w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Tadeusza Orłowskiego, konsultanta krajowego ds. torakochirurgii.
Badania można wykonać w Centrum Diagnostyki Obrazowej Helimed w Katowicach.
Rejestracja na badania oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu 801 98 40 40 lub 785 86 87 88.
*

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie całej Polski zostanie przejęty przez gminy i to one będą decydować o sposobie zagospodarowania odpadów. Powodem podjęcia takiej decyzji było nasilające się z roku na rok zanieczyszczenie lasów, łąk, nieużytków i innych nienadzorowanych terenów odpadami podrzucanymi zarówno przez niektóre firmy wywozowe, jak również przez nieuczciwych właścicieli nieruchomości, chcących zaoszczędzić na prawidłowym pozbyciu się wytworzonych przez siebie odpadów. Kolejnym powodem wprowadzenia zmian było także zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Upraszczając, chodzi o to, żeby nie wywozić na składowisko odpadów, które można ponownie wykorzystać.
Aktualny system zobowiązuje właściciela nieruchomości do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową. Natomiast od 1 lipca 2013r. usługę odbioru odpadów będzie zapewniało Miasto Chorzów. Do tego czasu wszyscy właściciele nieruchomości (tzn. właściciele domków jednorodzinnych, administratorzy budynków wielolokalowych, przedsiębiorcy) powinni wypowiedzieć umowę, którą zawarli indywidualnie z firmą. Miasto wyłoni w przetargu firmę wywozową, która będzie świadczyła usługi wywozu odpadów z całego swojego terenu. Opłatę za świadczenie usług odebrania i zagospodarowania odpadów właściciele nieruchomości będą wpłacać na konto Miasta i będzie ona obowiązkowa.

Nowy system zakłada, że w ramach jednej opłaty, wnoszonej regularnie do Urzędu Miasta Chorzów, będą odbierane wszystkie odpady, jakie powstały na terenie nieruchomości:
- odpady komunalne zmieszane, czyli pozostałość po segregowaniu odpadów,
- odpady segregowane na: papier, szkło, plastik, metale,
- bioodpady, czyli odpady, które ulegają biodegradacji, np.: odpady kuchenne,
- odpady zielone, powstałe z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości, np.: trawa, gałęzie, opadłe liście,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady remontowo-budowlane,
- odpady niebezpieczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, opony, różnego rodzaju chemikalia, oleje, smary.

Właściciel nieruchomości będzie mógł wybrać dwie opcje opłaty:
- wyższa stawka dla mieszkańców, którzy nie będą segregowali odpadów,
- niższa stawka dla tych, którzy będą segregować odpady.
Należy podkreślić – osoby segregujące odpady będą płacić mniej.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zależeć od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości określi opłatę w specjalnej deklaracji, którą będzie zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów. W deklaracji trzeba będzie również wyraźnie zaznaczyć, czy właściciel nieruchomości będzie segregował odpady, gdyż, jak już wcześniej wspomniano, będzie to miało duży wpływ na wysokość kosztów ponoszonych na gospodarowanie odpadami.
Wyłoniona w przetargu firma wywozowa zorganizuje regularną, obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zielonych, bioodpadów oraz stacjonarny punkt zbiórki odpadów.

Już wkrótce na stronie internetowej miasta będą pojawiać się nowe, ważne informacje i szczegóły. Znaleźć tam będzie można wszystkie akty prawne, które będą miały zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
*


WYDARZENIA KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
25.10. godz. 19.00 Paweł Orkisz “Dla Ciebie słońce”
27.10. godz. 18.00 Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
29.10. godz. 19.00 Koncert charytatywny z udziałem Beaty Bednarz
31.10. godz. 9.30 i 12.00 Spektakl „A Christmas Carol”

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59

26.10. godz. Starochorzowski Klub Podróżnika

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6

25.10. godz. 10.00 Festiwal Helikon, Kategoria teatralna
26.10. godz. 10.00 Festiwal Helikon, Kategoria teatralna

Muzeum
ul. Powstańców 25

wystawy czasowe:
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU
TAK WIDZIMY HISTORIĘ CHORZOWA

wystawa stała:
„Z DZIEJÓW PIENIĄDZA. POLSKA – ŚLĄSK”


WYDARZENIA SPORTOWE

Kompleks sportowy „Hajduki”
ul. Graniczna 92
28.10. godz. 10,00 III Turniej Tenisa Stołowego
z cyklu Grand Prix Chorzowa
28.10. godz. 17,00 PGNiG Superliga kobiet w Piłce Ręcznej Kobiet KPR Ruch Chorzów – AZS Politechnika Koszalin

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Piotra 9a

26.10. godz. 12,30 Mistrzostwa Chorzowa szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Juniorów


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej. Zapraszamy również na portal chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć