Kurs samoobrony dla kobiet
2012-10-01

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów, Komenda Miejska Policji W Chorzowie – Wydział Prewencji oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zapraszają do wzięcia udziału w V edycji programu ”SAMOOBRONA KOBIET”. Celem programu jest włączenie mieszkańców miasta do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez zapoznanie kobiet uczestniczących w kursie z podstawowymi informacjami z zakresu wiktymologii i prewencji kryminalnej, ćwiczenie wybranych elementów samoobrony – kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożenia, minimalizacja strachu w stanach zagrożenia, odpieraniem ataku oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowo kurs będzie rozszerzony o elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia kursu samoobrony kobiet będą odbywać się w sali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ulicy Odległej 5. Program rozpocznie się 17 października br. a zakończy 7 grudnia br. Zajęcia odbywać się będą w środy i piątki w godzinach 17.00 – 18.30. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 12 października br. drogą elektroniczną na adres e-mail: zk@chorzow.eu lub składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów (pokój 127 pan Tadeusz Waluga lub pani Jadwiga Fiema) - formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej.

Uwagi:

1. Przewidywana liczba uczestniczek kursu samoobrony – 35 osób;

2. Szczególnie zapraszamy do udziału w kursie samoobrony kobiet, panie, które będą uczestniczyć w zajęciach po raz pierwszy

dockarta_zgłoszenia__kurs_samobrony_V_edycja.doc

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć