Połączenie szpitali w Chorzowie
2017-05-15

Połączenie chorzowskich szpitali stało się faktem. Wojewoda nie uchylił uchwały dotyczącej fuzji Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, na co miał czas do 11 maja. Postępowanie wszczęte przez wojewodę dotyczyło powtórzenia w uchwale Rady Miasta Chorzów zapisu z Kodeksu Pracy -  ta część uchwały zostanie wykreślona na najbliższej sesji (25.05). W związku z deklaracją urzędu o usunięciu zapisu, wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia uchylającego uchwałę o połączeniu. Nadal trwają więc prace zmierzające do ujednolicenia systemu organizacyjnego i informatycznego obu szpitali.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć