Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 13/2017
2017-04-06

RADA MIASTA

 

KOMISJE

10.04 godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
11.04 godz. 15.30 Komisja Zdrowia
12.04 godz. 16.00 Komisja Budżetu i Gospodarki

 

DYŻUR RADNEGO

13.04 (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00, pok. 201 dyżur będzie pełnić radny Jacek Nowak


AKTUALNOŚCI

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę metropolitalną

4 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym. Dzięki niej w lipcu zacznie funkcjonować licząca ponad dwa miliony mieszkańców metropolia - póki co chęć wejścia w jej skład zdeklarowało blisko 40 śląskich miast. Niewykluczone, że kolejne miejscowości dołączą do niej z czasem. W uroczystym podpisaniu wzięli udział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, pozostali prezydenci śląskich miast oraz parlamentarzyści i samorządowcy.
Teraz, kiedy ustawa o związku metropolitalnym weszła już w życie, w województwie śląskim, rozpoczął się proces tworzenia metropolii. Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. W Chorzowie konsultacje ruszą w pierwszej połowie kwietnia. Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r.

Głównymi zadaniami związku są kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego oraz promocja związku metropolitalnego i jego obszaru.
Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 51 ustawy są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. Budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku.

Uwaga! Objazdy na ul. Strzelców Bytomskich

5 kwietnia (środa) na ulicy Strzelców Bytomskich, na odcinku pomiędzy rondem (skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego, Raciborskiej) i skrzyżowaniem z ul. Wandy Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzić będzie prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni po awarii sieci wodociągowej. Ww. odcinek ulicy Strzelców Bytomskich wyłączony zostanie z ruchu pojazdów. Wyznaczone zostaną lokalne objazdy. Ponadto wprowadzone zostaną zmiany w trasie przejazdów autobusów linii 165, 664 i 840. Całość prac planuje się zakończyć do 7.04 (piątek). Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w sąsiedztwie prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dołącz do CUMY - rusza rekrutacja!

Interesuje Cię praca z młodzieżą? Masz głowę pełną pomysłów i potrafisz zarażać swoją pasją? Zostań opiekunem grupy pilotażowej CUMY, a my sfinansujemy Twoje studia! Celem Rekrutacji jest wyłonienie kadry realizującej zadania dla 10-cio osobowej Grupy Pilotażowej w ramach projektu CUMA.

Szukamy osób, które ukończyły 18 rok życia i:


posiadają wykształcenie wyższe w przynajmniej jednej z wymienionych poniżej dyscyplin naukowych :
a) pedagogika;
b) psychologia;
c) socjologia;

albo

– posiadają wykształcenie wyższe w dowolnej innej dyscyplinie naukowej i jednocześnie odbyły kursy lub szkolenia obejmujące świadczenie doradztwa lub wsparcia na rzecz osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
– posiadają doświadczenie w pracy z grupą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, reintegracyjnych, terapeutycznych lub podobnych, świadczonych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym lub jako animator społeczny czy pedagog ulicy (streetworker), przez okres co najmniej 1 roku w ostatnich 3 latach

albo
– posiadają doświadczenie w realizacji innych niż wskazane powyżej działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez okres co najmniej 1 roku w ostatnich 3 latach


Twoje zadania:


– przeprowadzenie rekrutacji w efekcie której zostanie wyłoniona 10 – osobowa Grupa Pilotażowa projektu;
– realizacja warsztatów prowadzonych w okresie pomiędzy wrześniem 2017 roku, a czerwcem 2018 roku,
– czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze integrującym lokalną społeczność, w których realizację zaangażowana jest Grupa Pilotażowa
– inicjowanie osobistych działań i włączanie się w działania inicjowane przez pozostałych Opiekunów Grupy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej Grupy Pilotażowej
– bieżące prowadzenie dokumentacji Projektu w zakresie dot. zadań realizowanych przez Grupę Pilotażową


Ile potrzebujesz czasu?


Wymagamy dyspozycyjnośc do 31 grudnia 2018r.
Maksymalne zaangażowanie czasowe Opiekuna Grupy w ramach świadczenia działań nie może przekroczyć 130 godzin zegarowych w okresie trwania niniejszej Umowy,


Co w zamian?


Miasto sfinansuje Opiekunowi Grupy studia podyplomowe – wartość przeznaczona dla jednego Opiekuna Grupy : 6.000,- zł brutto. Termin składania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017r. (data wpływu do Urzędu Miasta).
Wniosek oraz szczegóły: http://cuma.chorzow.eu/rekrutujemy/


Milion złotych na Amelung

Stawy Amelung będą miały lepszy system napowietrzania wody, pojawią się też ścieżki edukacyjne. Miasto uzyskało na ten cel milion złotych dofinansowania z UE. W połowie roku minie 10 lat od zakończenia rewitalizacji akwenów poprzemysłowych Amelung. Podczas prac oczyszczono z osadów dwa stawy, zapadliska powstałe w wyniku eksploatacji górniczej. Uporządkowano i nasadzono zieleń, powstał plac zabaw, zadbano o małą architekturę oraz zapewniono warunki lęgowe ptactwu wodnemu. Zagospodarowano również tereny przyległe, dzięki temu rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe. Inwestycja kosztowała niemal 7 mln zł, dotacja z Unii Europejskiej wyniosła ponad 4,2 mln zł. – To bez wątpienia jedna z wizytówek Chorzowa. Po 10 latach okazało się jednak, że stawy wymagają rewitalizacji. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa do Spraw Technicznych i Rozwoju. Zakres projektu obejmuje remont i rozbudowę systemu napowietrzania i obiegu wody oraz zapewnienie stabilnego poziomu wody w stawach. Ma to pomóc w ochronie różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych akwenów. – W ten sposób zapewnimy jeszcze lepsze warunki do rozwoju zwierząt i roślinności. W ramach projektu oczyszczone będzie też dno zbiornika mniejszego stawu, po drugiej stronie nasypu – mówi Zastępca Prezydenta. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie też kampania informacyjno-edukacyjna. Powstaną ścieżki edukacyjne składające się z 7 tablic z informacją o danym gatunku chronionym. Dostępna będzie też aplikacja, która pozwoli prowadzić edukacje ekologiczną w szerszym zakresie. W terenie odbywać będą się również lekcje przyrodnicze dla najmłodszych chorzowian. Ścieżka edukacyjna umożliwi nauczycielom przeprowadzenie interesujących zajęć o tematyce ekologicznej. Przez ostatnich kilka lat obszar ten stał się domem dla wielu ciekawych gatunków, w tym i tych chronionych, zwierząt. Prace mają potrwać od maja 2017 roku do końca 2018 r. Projekt oszacowano na nieco ponad 2 mln zł, dofinansowanie z UE wyniesie przeszło 1 mln zł.


Dodatkowe dyżury dzielnicowych w Chorzowie II

Dzielnicowi zapraszają na dodatkowe dyżury do Chorzowa II. Dwa razy w tygodniu funkcjonariusze z Komisariatu Policji II będą przyjmować sprawy zgłaszane przez mieszkańców w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18. - CIS to miejsce dobrze znane mieszkańcom Chorzowa II, którzy przychodzą tam np. na warsztaty czy po porady prawne. Teraz będą mogli zgłosić tam również sprawę swojemu dzielnicowemu - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju Marcin Michalik. - Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, dlatego powinien być jak najbliżej mieszkańców. Dzięki dodatkowym dyżurom funkcjonariusze będą mogli od razu nadać tok sprawie, unikniemy dodatkowych pism i telefonów – dodaje asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Dzielnicowi w CIS-ie dyżurować będą w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 11:00 oraz czwartek od 16:00 do 17:00. Pierwszy dyżur odbędzie się 4 kwietnia.

1% podatku dla chorzowskich organizacji

Ochrona zdrowia, pomoc dzieciom, zwierzętom a może wsparcie działalności sportowej. Możliwości jest wiele. Wystarczy przekazać 1 procent swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. W ubiegłym roku 1 procentem podatku, według danych Ministerstwa Finansów, podzieliło się ponad 13 mln osób, czyli 49 proc. podatników. Z rozliczenia za 2015 rok do organizacji pożytku publicznego (OPP) trafiło 617,5 mln zł. Wciąż jednak niemal połowa podatników nie przekazuje 1 procenta, ale zostawia tą kwotę do dyspozycji Skarbu Państwa. – Tak naprawdę, aby przekazać 1 procent podatku wystarczy tylko wpisać w odpowiednią rubrykę PIT numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. To nic nie kosztuje, a pomaga wielu organizacjom – mówi Iwona Nawrot, prezes fundacji Centrum uskrzydlijdzieciaki.pl. Centrum, jako OPP, też korzysta z takiej pomocy. Przekazane środki przeznacza m.in. na dożywianie dzieci, organizowanie bezpłatnych zajęć dla najmłodszych chorzowian, pomoc dla rodzin wielodzietnych. - W tym roku chcielibyśmy wesprzeć również afrykańskie dzieci, sieroty i bezdomnych z Burkina Faso oraz wesprzeć rodzinny dom dziecka w Chorzowie – mówi prezes. Do przekazywania 1 procent namawia też Joanna Tabor z Hospicjum w Chorzowie. - Pozyskane w ten sposób środki przekazujemy m.in. na zakup leków, sprzętu czy konieczne modernizacje. Możemy skuteczniej nieść pomoc. Czasem wydaje się, że 1 procent to tylko drobnostka, kilka złotych. Gdyby każdy przekazał te kilka złotych to uzbierałaby się duża suma. Hospicjum dzięki 1 procentowi mogło się rozbudować, powstała poradnia medycyny paliatywnej, Centrum Afirmacji Życia. Warto podzielić się 1 procentem. W Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie też liczą każdy grosz i doceniają procentowe wsparcie. – W skali roku trafia do nas około 1500 bezdomnych zwierząt. Niektóre z nich są poważne okaleczone lub potrzebują specjalistycznej, drogiej karmy. Zwierzęta same o pomoc nie poproszą, dlatego my robimy to w ich imieniu. Jesteśmy wdzięczni każdej osobie przekazującej swój 1 procent na rzecz schroniska – mówi Stanisława Psonka, prezes chorzowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Formalnie organizacje posiadające status pożytku publicznego zobowiązane są do przeznaczania środków pochodzących z otrzymanego 1 proc. PIT wyłącznie na działalność pożytku publicznego. Osoby, które obawiają się, że OPP zmarnuje ich pieniądze mogą sprawdzić, jak dana organizacja wydawała je w poprzednich latach. Wystarczy wejść na stronę internetową danej fundacji czy stowarzyszania i znaleźć sprawozdania z działalności. Takie sprawozdania znajdują się też na stronie www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl -wystarczy tylko wpisać konkretny KRS.

Wykaz chorzowskich Organizacji Pożytku Publicznego znaleźć można na stronie www.chorzow.eu, a listę wszystkich OPP na www.mpips.gov.pl lub www.pozytek.gov.pl.

Miejski Rzecznik Konsumaneta ostrzega: sprawdź co podpisujesz!

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów stale napływają skargi na przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, dostawy energii elektrycznej. Przedstawiciele wprowadzają w błąd konsumentów informując, że są pracownikami dotychczasowego dostawcy usług. Zgłaszają się w mieszkaniu konsumentów lub kontaktują się telefonicznie. Podczas rozmowy z konsumentem proponują obniżenie wysokości opłat za świadczone usługi poprzez zmianę umowy. Osoby te nie informują, że wyrażenie zgody na obniżenie rachunków stanowi zawarcie nowej umowy z nowym przedsiębiorcą, z którego usług do tej pory nie korzystali. Konsumenci działając w zaufaniu do swoich dotychczasowych dostawców usług podpisują dokumenty bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Przedsiębiorca pomimo, że zobowiązany jest wydać dokument umowy, w niektórych przypadkach nie pozostawiają konsumentowi podpisanych dokumentów. Brak dokumentu umowy uniemożliwia identyfikację przedsiębiorcy, sprawdzenie warunków na jakich umowa została zawarta, a także uniemożliwia odstąpienie od umowy w przypadku braku akceptacji jej postanowień. Niniejsza informacja nie ma na celu zniechęcania konsumentów do zmiany dostawców usług i wyboru najkorzystniej oferty, jednak należy pamiętać o ostrożności przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów w domu, oraz podawaniu swoich danych osobowych czy wysokości rachunków przez telefon. Osoby, które zawarły umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej podpisania, składając przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi zachować dla siebie. Należy pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne wyłącznie gdy zostało wysłane do przedsiębiorcy.

Pamiętaj:


1. Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią,
2. Porównaj treść otrzymanych dokumentów z przekazanymi przez przedstawiciela przedsiębiorcy informacjami, w szczególności z kim została zawarta umowa,
3. Porównaj ofertę z ofertami innych przedsiębiorców,
4. Masz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.
W razie wątpliwości mieszkańcy Chorzowa mogą zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów – Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 pok. 420 (tel. 32 2413 – 194; 32 41 65 420).


9. Chorzowski Festiwal Nauki za nami

5-dni wypełnionych pokazami, wykładami i warsztatami dla dzieci i młodzieży – tak w telegraficznym skrócie wyglądał 9. Chorzowski Festiwal Nauki. Podróż na księżyc z Panem Twardowskim dla przedszkolaków, opowieści o wielkich przełomach w muzyce, historia dziennikarstwa oraz fotografii, efektowne eksperymenty i pokazy chemiczne dla najmłodszych czy poznanie tajemnic robotyki – w festiwalowym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tegoroczna edycja Chorzowskiego Festiwalu Nauki odbyła się pod hasłem „Rewolucje i przełomy w nauce i nie tylko”. Tym razem organizatorzy postawili nie tylko na nauki ścisłe, ale także np. na historię muzyki (dzięki udziałowi np. Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Fitelberga w Chorzowie) czy fotografii. Podczas festiwalu nie zabrakło najróżniejszych pokazów. Jednym z nich był naukowy Mam talent. 18-letni Marcel Król, który skonstruował drona, Piotrek Korbus (lat 18), który wie jak zrobić miecz świetlny, albo genialny 15-letni programista Adam Pisula to tylko kilku młodych naukowców, którzy 28 marca zaprezentowali swoje wynalazki i umiejętności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3. Frekwencja jak zwykle była zadowalająca. W festiwalu wzięło udział ponad 1000 osób, a zapisy na większość zajęć i wydarzeń były zamykane już na tydzień przed startem imprezy.

Nagrody Korczakowskie rozdane

5 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala wręczenia Nagród Korczakowskich. Nagrody Korczakowskie są indywidualnymi wyróżnieniami za wybitną twórczą pracę edukacyjno-pedagogiczno-kulturalną. Przyznawane zgodnie z myślą Janusza Korczaka „Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezcennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…” Celem Nagrody Korczakowskiej jest uhonorowanie nauczycieli, opiekunów i instruktorów zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez chorzowskie stowarzyszenia za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą.

W tym roku nagrody otrzymały:


- na poziomie szkół podstawowych pani Aneta Kowaluk z SP 21
- na poziomie gimnazjalnym Siostra Adrianna (Edyta Kuczera) z Gimnazjum nr 10
- na poziomie szkół ponadgimnazjalnych pani Mariola Strojny z III LO w AZSO nr 2

Gratulacje najlepszym złożył Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Wiesław Ciężkowski. – To wyjątkowa uroczystość, bo to spotkanie poświęcone jest tym, którzy zyskali akceptację podopiecznych, wychowanków i uczniów. Tych, którzy są najostrzejszymi obserwatorami. Nikt nie potrafi tak ocenić nauczyciela, jak robi to uczeń. Może jeśli nie zrobi tego teraz, zrobi to za kilka lat. To jest najsprawiedliwszy oceniający – zauważył prezydent. Podczas uroczystej gali wręczona została róznież specjalna nagroda przyznana przez Młodzieżową Radę Miasta. Powędrowała ona do Anny Białoń ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Po części oficjalnej zostanie zaprezentowany spektakl „Romeo i Julia” w wykonaniu Zespołu Tańca Indyjskiego Natarang.

Zapisz dziecko do przedszkola przez Internet

W tym roku nabór do przedszkoli będzie odbywać się jedynie elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. Strona zacznie działać w dzień rozpoczęcia rekrutacji: 18 kwietnia. Wystarczy założyć konto podając swój numer pesel, a następnie uzupełnić dane dziecka i rodziców. Następnie wybieramy 3 przedszkola – wskazując placówkę, która nam najbardziej odpowiada. Przypominamy, że do przedszkoli przyjmowane są dzieci między 3 a 6 rokiem życia, mieszkające w Chorzowie. Równolegle ruszy nabór 6-latków do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych ( SP 12, 14, 15, 17, 22, 24, 29, 32, 37) - również elektroniczny. Rekrutacja potrwa do 28 kwietnia.ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Annum Festival – 8.04

W epoce średniowiecza, podczas Wielkiego Tygodnia poprzedzającego najważniejsze i najstarsze chrześcijańskie święto – Wielkanoc, odgrywano misteria pasyjne. To zatem najlepsza chwila by porzucić współczesny zgiełk i posłuchać mistycznego koncertu - rozważań zespołu Silva Rerum arte & fund podczas inauguracji kolejnej edycji Annum Festival - jedynego całorocznego festiwalu muzyki dawnej na Śląsku. Wstęp wolny!

8 kwietnia, godz. 19:00, kościół św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Wolności 51:
MYSTERIUM, wykonawca: Silva Rerum arte & fund
Program: Biber, Haendel, Couperin, Leclair, Bach…

W ramach festiwalu odbędą się także zajęcia Annum Kids. Już po raz trzeci dzieci będą miały okazję wziąć udział w wyjątkowych, przedkoncertowych warsztatach muzycznych, które pobudzają wyobraźnię, wywołują uśmiech i, co najważniejsze, uczą słuchać inaczej. Tegoroczna edycja warsztatów będzie okazją do wybrania się w podróż od inspiracji, do realizacji. Początkowo dzieci przyjrzą się temu jak codzienny świat inspiruje kompozytorów, a następnie same wyruszą w krainę twórczego działania. Tym razem wszystko zależeć będzie od dzieciaków - bajka muzyczna zmieni się w dźwięczną łamigłówkę, instrumenty zostaną wykonane własnoręcznie, a na koniec nagrają swoją wersję udźwiękowienia pewnej niezwykłej bajki.

8 kwietnia, godz. 13:00, Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, sala 22
Annum Kids, zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat

Czas trwania 45 minut
Wstęp: 1 PLN

Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 04 kwietnia 2017, zapisy na stronie: www.annumfestival.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejski Konkurs Języka Angielskiego - 10.04

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie języka angielskiego.
Konkurs ma na celu:

* podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów,
* przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
* rozbudowanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania językiem angielskim,
* wzbogacenie i doskonalenie pracy z uczniem zdolnym.

Konkurs testuje umiejętności określone w podstawie programowej szkoły podstawowej. Na etapie pisemnym (10.04) testowane będą: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań gramatycznych i leksykalnych oraz ogólna wiedza o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Etap ustny konkursu (22.05) polega na wykazaniu się przez uczestników umiejętnością posługiwania się językiem angielskim podczas rozmowy z członkiem Komisji Konkursowej. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez szkoły wypełnionej karty zgłoszenia do 23 marca na adres organizatora lub umieszczenie jej w skrytce SP nr 12 w ZEFO. Regulamin konkursu oraz wszystkie wymagane dokumenty opublikowane są na stronie internetowej www.sp12chorzow.pl


Otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 12.04

12 kwietnia odbędzie się oficjalne otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która obecnie znajduje się przy ulicy Racławickiej 23. Poradnia jest jedyną placówką kompleksowo wspierającą prawidłowy rozwój chorzowskich dzieci i młodzieży, od urodzenia do ukończenia edukacji, w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki. Z roku na rok do poradni trafia coraz więcej młodych ludzi z różnego rodzaju problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi i rodzinnymi. Szczególną troską obejmowane dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Tylko w ubiegłym roku szkolnym 2015/2016 placówka przyjęła prawie 2500 osób, wydając 1620 różnego rodzaju orzeczeń i opinii.

Program uroczystości:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chorzowie, ul. Racławicka 23

Budynek B

11.00   Przywitanie gości - Irena Świerczyńska; Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
11.15 Wykład inauguracyjny - Ryszard Izdebski; psycholog kliniczny, pedagog, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
11.45   Prezentacja Poradni - „Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość”
12.15   Wystąpienia zaproszonych Gości
12.45   Program artystyczny

Budynek A

13.00  Oficjalne otwarcie Poradni w nowej siedzibie


Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

07.04 godz. 18.00 Spektakl muzyczny pt. „Rollercoaster” w wykonaniu Studia Musicalowego Step Tomasza Micha
08.04 godz. 18.00 Spektakl muzyczny pt. „Rollercoaster” w wykonaniu Studia Musicalowego Step Tomasza Micha
09.04 godz. 18.00 Andrzej Piaseczny – koncert
11.04 godz. 17.00 Tryptyk Rzymski
12.04 godz. 19.00 Koncert Music Mahal

 

Kino „Grajfka”, Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

07.04 godz. 20.00 „Wieczni chłopcy”
08.04 godz. 17.00 „Facet na miarę”
08.04 godz. 19.30 „Labirynt kłamstw”
09.04 godz. 11.00 „Zambezia”
10.04 godz. 11.00 Seans w ramach cyklu „Klasa w kinie”
11.04 godz. 19.00 Projekcja filmów w ramach O!PLA 2017
12.04 godz. 19.00 Spotkanie z Maciejem Pieprzycą wraz z projekcją filmów „Jestem mordercą”

 

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

07.04 godz. 10.30 Pani Gama zaprasza
07.04 godz. 17:30 Koncert Wielkopostny Gospel House Choir
09.04 godz. 17.00 Międzynarodowy Dzień Romów
11.04 godz. 10.00 Dzielnicowa Akademia w Chorzowie Starym
12.04 godz. 09.00 i 11.00 Świątecznie - Jajecznie

 

Miejski Dom Kultury Batory, ul. Batorego 6

07.04 godz. 10.00 Światowy Dzień Autyzmu
07.04 godz. 11.00 Rozstrzygnięcie konkursu „Góra Pisanek”
07.04 godz. 18.00 Klub Filmowy Lokator zaprasza: Niebanalna historia i Humphrey Bogart w wysokiej formie – w filmie „Pustka” Nicholasa Raya
09.04 godz. 10.00 Jarmark Rzeczy Ładnych
11.04 godz. 10.00 Spotkanie Klubu rozmaitości Kulturalnych PEGAZ
12.04 godz. 17.00 Klub Promocji Poetyckich

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć