Konsultacje: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
2017-03-27

Urzędem Miasta Chorzów wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” planowanego do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest zachowanie unikatowych obiektów przemysłowych oraz promowanie dziedzictwa industrialnego Górnego Śląska. Projekt zakłada m.in. utworzenie Muzeum Hutnicta na terenach dawnej Huty Królewskiej w Chorzowie.

Zadanie realizowane będzie w formule partnerstwa pomiędzy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a Urzędem Miasta Chorzów.

Szczegóły projektu: info_o_projekcie_muzeum_hutnictwa.docx

 

Wypełnij ankietę: konsultacje_-_muzeum.docx, a następnie odeślij ją na adres mailowy: konsultacje@muzeumgornictwa.pl lub beryt_a@chorzow.eu . W tytule wiadomości należy wpisać Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska. Ankietę możesz też przesłać drogą pocztową na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 41-800 ul. Jodłowa 59 lub Urzędu Miasta Chorzów 41-500 Chorzów ul. Rynek 1 (lub złożyć osobiście muzeum lub w urzędzie). Konsultacje trwają od 27 marca do 24 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji o konsultacjach: ogłoszenie.docx

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:
-    w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. Jodłowej 59 w pokoju 1.06,  pod numerem telefonu 32 630-30-91 wew. 2211 lub na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu www.muzeumgornictwa.pl.
-    W siedzibie Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 w pokoju 220, pod numerem telefonu 32 416 52 22 lub na stronie internetowej www.chorzow.eu.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć