Miejski Konkurs Języka Angielskiego - 10.04
2017-03-17

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie języka angielskiego.

Konkurs ma na celu:

* podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów,
* przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
* rozbudowanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania językiem angielskim,
* wzbogacenie i doskonalenie pracy z uczniem zdolnym.

Konkurs testuje umiejętności określone w podstawie programowej szkoły podstawowej. Na etapie pisemnym (10.04) testowane będą: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań gramatycznych i leksykalnych oraz ogólna wiedza o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Etap ustny konkursu (22.05) polega na wykazaniu się przez uczestników umiejętnością posługiwania się językiem angielskim podczas rozmowy z członkiem Komisji Konkursowej. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez szkoły wypełnionej karty zgłoszenia do 23 marca na adres organizatora lub umieszczenie jej w skrytce SP nr 12 w ZEFO. Regulamin konkursu oraz wszystkie wymagane dokumenty opublikowane są na stronie internetowej www.sp12chorzow.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć