Zmiana na stanowisku dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii
2017-03-15

Grzegorz Szpyrka nie jest już dyrektorem Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Na to stanowisko prezydent powołał Włodzimierza Kaczmarę, który od jutra pełnić będzie obowiązki dyrektora CHCPiO. Zmiana na stanowisku szefa placówki ma związek z planowanym połączeniem chorzowskich szpitali. – Fuzja placówek medycznych zawsze budzi wiele emocji, dlatego zadaniem dyrektora jest przekazywanie rzetelnych informacji oraz tonowanie nastrojów. Niestety Grzegorz Szpyrka eskalował ten konflikt, m.in. biorąc udział w działaniach komitetu protestacyjnego – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Wiesław Raczyński, przewodniczący Rady Społecznej CHCPiO.  - Celem zmiany jest usprawnienie procesu zarządzania, polepszenie świadczenia usług medycznych oraz zintensyfikowanie inwestycji – dodaje zastępca prezydenta.
Włodzimierz Kaczmara ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie w placówkach medycznych, był m.in. zastępcą dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, jest specjalistą z zakresu doskonalenia kadr kierowniczych i gospodarowania zasobami pracy.
Połączenie Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii
Połączenie szpitali  w Chorzowie będzie miało charakter wyłącznie administracyjny - nie zmieni się dostępność do usług medycznych dla pacjentów. Dzięki temu na obecnym poziomie utrzymana zostanie refundacja świadczeń. Władze Chorzowa wielokrotnie podkreślały, że stan zatrudnienia w szpitalu dziecięcym nie ulegnie zmianie, podobnie jak inwestycje planowane na kolejne lata. Nowe rozwiązanie administracyjne jest odpowiedzią na reformę służby zdrowia związaną z tzw. siecią szpitali planowaną przez rząd.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć