Apel do hodowców drobiu – ptasia grypa
2017-02-20

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Więcej informacji: http://www.bip.piw.katowice.pl 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków zwiazanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: Rozporządzenie_MRiRW_z_dnia_20_grudnia_2016_3.pdf

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć