Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)"
2017-02-14

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza młode osoby do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 410 osób w wieku 18 - 29 lat pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP Chorzów jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

•    pośrednictwo pracy,
•    poradnictwo pracy,
•    staże,
•    szkolenia, także w formie bonu szkoleniowego,
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
•    refundacja kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dziećmi.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2018 r.
Dofinansowanie: 4 314 695,09 zł
Dofinansowanie z UE: 3 636 425,00 zł

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć