Monitoring stanu powietrza
2017-01-12

Aktualny stan powietrza można sprawdzić na stronie: http://spjp.katowice.pios.gov.pl/ lub http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf.

Jeśli poziom pyłu zawieszonego PM10 jest przekroczony, należy zachować następujące środki ostrożności:


• unikanie długotrwałego przebywania  na otwartej przestrzeni, w szczególności  połączonego ze znacznym  wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,

• zaleca się  aby osoby z niewydolnością  układu krążenia   i przewlekłymi  chorobami układu  oddechowego,  mające  trudności z oddychaniem, pozostawały w  pomieszczeniach,

• ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych  w celu zmniejszenia  w powietrzu zawartości  dwutlenku siarki

Zaleca się:


• ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych.

• rezygnację ze spacerów z dziećmi,

• ograniczenie spalania niskojakościowych paliw takich jak: miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca) bądź  grzejników elektrycznych,

• unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia

 

Komunikaty dotyczące stanu powietrza publikowane są także tutaj: http://www.chorzow.eu/komunikaty-centrum-zarzadzania-kryzysowego.html

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć