Projekt "Nowe szanse..." skierowany do osób bezrobotnych
2016-11-28

„Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Ma on na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia i staże. Adresatami są osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, chcące podjąć zatrudnienie – osoby w wieku powyżej 30 roku życia (szczególnie 50 +) o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie i mieszkające na Śląsku. Udział w projekcie jest bezpłatny i dodatkowo uczestnikom wypłacane jest stypendium.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.business-school.pl/szanse

ulotka NS

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć