Dotacje i pożyczki z WFOŚiGW
2016-11-21

Miasto Chorzów zawarło umowę Nr 460/2016/13/MN/zs/D z dnia 15.09.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/16”. Kwota dofinansowania wynosi 34 450,00 zł. W roku szkolnym 2015/16 na zielone szkoły wyjechało 135 uczniów z 2 chorzowskich szkół. Dzieci odpoczywały nad morzem w Jastrzębiej Górze.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć