Zebranie wyborcze ws.Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016-09-29

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza na zebranie wyborcze upoważnionych delegatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w terminie do dnia 26 września br. zgłosiły kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019. Zebranie odbędzie się dnia 5 października br., o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3. Zebranie zwołane zostaje celem dokonania wyboru 6 kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Warunkiem udziału w głosowaniu jest dostarczenie w dniu głosowania upoważnienia sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/449/2016r z dnia 23.06.2016r.)

Podstawa: Zarządzenie Nr OR.198.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć