Nabory dla Działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2016-06-09

Informacja dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, ogłosił nabór w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-poiis2/1900-ogloszono-nabory-dla-dzialania-1-7-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-na-lata-2014-2020

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć