Wybory uzupełniające do Chorzowskiej Rady Seniorów
2015-12-01

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów dotyczące wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów I kadencji 2015-2017

Na podstawie § 6 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały nr XI/173/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Prezydent Miasta Chorzów ogłasza wybory  uzupełniające do Chorzowskiej Rady Seniorów.

W dniu 25.11.2015r. odbyły się wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów I Kadencji. Wystarczającą liczbę głosów otrzymało 20 kandydatów, pozostali  kandydaci otrzymali 0 głosów.  Zgodnie ze statutem Rady Seniorów rozdz.3. §6. rada liczy 25 osób.
                                                                                                 
1.    Głosowanie odbędzie się 09.12.2015r. w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy ul. Dąbrowskiego 7 w godz. 10 – 17.
2.    Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Chorzowa którzy ukończyli 60 lat.
3.    Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez postawienie znaku „X’’ na kratce umieszczonej przy nazwisku wybranego kandydata. Można zagłosować tylko na jednego kandydata.
4.    Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie 6 osobowym. Przewodniczącą komisji jest Magdalena Sekuła Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej.
5.    Informacja o wyborze członków Rady ogłoszona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
UM  Chorzów w terminie do 14 dni od momentu głosowania.

Prezydent Miasta Chorzowa
Andrzej Kotala

KANDYDACI_FOLDER_UZ.compressed.pdf

wyborydorady

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć