Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – Poradnia Rehabilitacyjna
2015-08-27

Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że Ideal Mazovia Sp. z o.o. w Chorzowie Poradnia Rehabilitacyjna, zakończyła z dniem 14.08.2015 roku, wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza.
Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału http://www.nfz-katowice.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”. Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” - http://kolejki.nfz.gov.pl Świadczeniobiorca może również uzyskać informacje o kolejkach oczekujących składając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, lub pocztą elektroniczną: kolejki@nfz.gov.pl albo telefoniczne za pośrednictwem bezpłatnej infolinii "kolejkowej" - 800 800 008.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć