Komisja Zdrowia i Komisja Edukacji: spotkanie dot. dopalaczy
2015-07-20

14 lipca odbyło się pilne spotkanie Komisji Zdrowia - poświęcone problemom związanym ze stosowaniem dopalaczy. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Zdrowia, przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kosińska-Jokel, Stefan Jarczyk - Sekretarz Miasta- reprezentujący Prezydenta oraz Bożena Urbanik – Żmurko – z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Było to już czwarte spotkanie przedstawicieli różnych Komisji oraz Urzędu Miasta poświęcone dyskusji na temat aktualnej sytuacji w mieści oraz działaniom zmierzającym do maksymalnego ograniczenia tak nielegalnej sprzedaży dopalaczy, jak i szybkiego wdrażania akcji oświatowej dostarczającej, głownie młodym ludziom, informacji o ogromnym ryzyku tragicznych skutków zażycia tych środków.
W bieżącym roku w szkołach została rozpowszechniona ulotka (materiał finansowany z budżetu miasta Chorzów) opisująca zagrożenia powstające po zastosowaniu dopalaczy

Obraz 128 Obraz 130
Komisja Zdrowia i Komisja Edukacji są bardzo zatroskane dużym wzrostem hospitalizacji w przeciągu ostatnich dwóch lat, tak w ChCPiO jak i ZSM i w Szpitalu Specjalistycznym.
Naszym - Komisji Zdrowia i Komisji Edukacji - celem jest dotarcie do świadomości młodzieży poprzez ulotki, plakaty, szkolenia, ścisłą współpracę z pedagogami szkolnymi  – mówi dr n.med. Małgorzata Błaszczyńska, przewodnicząca Komisji Zdrowia.
We wrześniu bieżącego roku, już ponad miesiąc temu, dzięki ścisłej i bardzo dobrej współpracy Komisją Edukacji z Komisją Zdrowia zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z aktywnym udziałem młodzieży gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Projekt będzie realizowany wspólnie z mgr Robertem Gierkiem, doradcą metodycznym pedagogów szkolnych. Pozostałe działania opisane są w kilku ostatnich protokółach obu komisji, dostępnych w BIP UM.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć