Krajowe ćwiczenie RENEGADE – KAPER
2015-05-11

12 maja w godz. 6.00-19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/1. Jednym z elementów  organizowanych  ćwiczeń jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla  ludności cywilnej.
Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, w trakcie którego służba dyżurna Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi procedurę alarmowania, w ramach której emitowany będzie :
     - dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz
     - dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Na dzień dzisiejszy brak jest informacji na temat planowanej trasy lotu, potwierdzającej zasadność uruchomienie syren alarmowych na terenie miasta, jednocześnie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz.U. z 2013r. poz. 96) wskazują konieczność podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć