Nowy regulamin dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania
2015-03-19

Wydział Ochrony Środowiska informuję, że od dnia 1 kwietnia 2015r. obowiązuje nowy Regulamin dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania przyjęty uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2015r. nr VI/55/15.

Nowością w przyjętym Regulaminie jest:
-  możliwość ponownego ubiegania się  o dofinansowanie w przypadku, gdy od ostatniej modernizacji upłynęło co najmniej 15 lat a wymiana urządzenia grzewczego wynika z jego stanu wyeksploatowania, z tym że wymiana urządzenia grzewczego może nastąpić na ten sam rodzaj urządzenia lub lepszy z punktu widzenia ograniczenia emisji spalin,
- dofinansowaniu podlegają instalacje wykonane i odebrane  protokołem odbioru w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku,
- dokument potwierdzający zakup urządzenia grzewczego nie może być wystawiony wcześniej niż 2 lata przed wykonaniem modernizacji.
Od dnia 01.04.br. wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane na nowych wzorach  stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Regulamin określa również nowe wzory  protokołu stwierdzenia modernizacji ogrzewania (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Chorzów w BIPie pod
adresem: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_55.pdf "

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć