Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Chorzowa - ankiety
2015-02-16

W związku z przystąpieniem miasta Chorzów  do wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” informujemy, że od dnia 14 lutego na terenie miasta prowadzona jest ankietyzacja wśród mieszkańców.
Ankietyzację przeprowadzają pracownicy firmy CENTRUM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO Sp. z. o. o. Ankietyzacja dotyczy źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz zużycia paliw na cele grzewcze. Rzetelne wypełnienie ankiet pozwoli na dokładne wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, a w tym działań na rzecz redukcji emisji CO2.
Dane pozyskane z ankiety posłużą tylko i wyłącznie do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” i nie będą przetwarzane ani przez miasto ani przez firmę Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z. o. o.

infrastrukturaunia

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć