Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 931
2014-10-17


RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 20.10-24.10


21 października
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.00 Komisja Zdrowia (w Zespole Szpitali Miejskich)

23 października
godz. 16.00  Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej

DYŻUR RADNEGO

23.10 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Tomasz Krawczyk.

AKTUALNOŚCI

Uwaga objazdy! Zamknięcie wylotu ul. Szpitalnej
18 października (sobota) od godz. 5 w ciągu ul. Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ul. Szpitalną i al. BoWiD prowadzone będą roboty związane z budową jezdni. W związku z pracami zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie ciąg ul. Szpitalnej na odcinku pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Stalową. Na czas realizacji ww. zadania wyznaczone zostaną dodatkowe objazdy prowadzone ulicami:
1. z kierunku ul. Batorego w kierunku ul. Armii Krajowej: ul. Szpitalna - ul. Żelazna - ul. Leśna - ul. Kołłątaja - ul. Piekarska - ul. Armii Krajowej,
2. z kierunku ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Batorego: ul. Piekarska - ul. Wieniawskiego - ul. Leśna - ul. Żelazna - ul. Szpitalna - ul. Batorego.

Informacje na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej znajdziecie Państwo na stronach KZK GOP http://www.kzkgop.com.pl
Ww. etap robót zakończony zostanie w nocy z dnia 18/19.10.2014 r. (sobota/niedziela).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów. (MZUiM)

Razem uczcijmy rocznicę 3 listopada - na zdjęcia czekamy do 24 października
 „Zawsze mnie ciągnęło do domu, a moja ojczyzna to Chorzów” - o swoim silnym przywiązaniu do miasta i klubu często mówił legendarny piłkarz, Gerard Cieślik. 3 listopada będziemy obchodzić pierwszą rocznicę Jego śmierci. I choć już nigdy nie zajmie swojego ulubionego miejsca na stadionie przy Cichej, wciąż żyje w naszej pamięci. Przyłącz się do naszej akcji i oddaj hołd Legendzie Ruchu. Załóż koszulkę z „R”, włóż szalik „Niebieskich” i zrób zdjęcie, wykonaj „selfie” na stadionie Ruchu i wyślij je do nas na portret-cieslik@chorzow.eu. Nadesłane fotografie stworzą wielkoformatowy kolaż, który zawiśnie w centrum miasta. Na wasze zdjęcia wspominające Honorowego Obywatela Chorzowa czekamy do 24 października.

Trwa plebiscyt „Firma przyjazna Seniorom”
Gdzie jest najmilsza obsługa? Które firmy świadczą usługi na najwyższym poziomie? Gdzie Seniorzy czują się najlepiej, bo miejsce jest dostosowane doi ich potrzeb? To oceniają uczestnicy programu „Chorzów 60+” w ramach trwającego plebiscytu „Firma przyjazna Seniorom”. Chorzowianie mogą głosować na firmy i instytucje miejskie w ośmiu kategoriach, m.in. gastronomia, usługi, kultura. By oddać głos wystarczy wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do specjalnej urny w wyznaczonych miejscach, tj.
1. Urząd Miasta Chorzów
2. Chorzowskie Centrum Kultury
3. MDK „Batory”
4. Młodzieżowy Dom Kultury
5. Starochorzowski Dom Kultury
Głosowanie trwa do 19.10.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone 24.10.2014r. w Chorzowskim Centrum Kultury w ramach uroczystej Gali Programu „Chorzów 60+”. Szczegóły na: http://chorzow.eu/aktualnosci/3107-trwa-plebiscyt-firma-przyjazna-seniorom.html

Ruszyła budowa ronda
Rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Parkowej. To kolejna z realizowanych inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W związku z pracami, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu drogowego:
1. zamknięty zostanie wylot ul. Parkowej do ul. Kościuszki. Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic:
a. z kierunku skrzyżowania ul. Katowickiej/al. Wojska Polskiego i skrzyżowania ul. Katowickiej/ul. Gałeczki w kierunku ul. Kościuszki: ul. Katowicka (kierunek Bytom) - ul. Rynek - ul. Kościuszki,
b. z kierunku skrzyżowania ul. Kościuszki/ul. Parkowej w kierunku skrzyżowania ul. Katowickiej/ul. Parkowej/al. Wojska Polskiego: ul. Kościuszki - ul. Rynek - ul. Katowicka,
2. w ciągu ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Parkową ruch pojazdów odbywać się będzie jednym pasem ruchu wahadłowo (sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej).
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów. (MZUiM)

Tak będzie wyglądał chorzowski Rynek
Wyniki konkursu urbanistyczno – architektonicznego na opracowanie „Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie” - Werdykt Sądu Konkursowego:
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł uzyskała praca nr 6 wykonana przez zespół w składzie: Patryk Pniewski (Gdynia),l Grzegorz Ziętek (Gdynia), Ewa Greczkowska (Gdynia)
Praca przedstawia atrakcyjną wizję przestrzeni publicznej. Ukształtowaną przestrzeń charakteryzuje wewnętrzna logika i walory estetyczne (m.in. wprowadzenie zespołów zieleni i atrakcyjnego elementu wodnego), które podkreślają publiczny charakter tej przestrzeni poprzez nadane formalne znaczenie budynkowi będącemu siedzibą władz miejskich. Na uwagę zasługuje częściowa adaptacja istniejącej estakady. Przedstawiona wizja wydaje się być możliwa do zrealizowania jedynie w odległej i bliżej nieokreślonej przyszłości. Trudne lub wręcz niemożliwe byłoby zrealizowanie przedstawionej wizji przed wyburzeniem estakady i to bez utraty podstawowych walorów pracy.
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000,00 zł uzyskała praca nr 4 wykonana przez zespół w składzie: Karol Sabalczyk (Chorzów), Grzegorz Ostrowski (Zabrze)
Praca przedstawia koncepcję kształtowania przestrzeni publicznej opartą na wykorzystaniu konstrukcji istniejącej estakady. Szczególną uwagę zwraca ukształtowanie zadaszonego pasażu miejskiego, wykorzystujące konstrukcję estakady. Zaproponowane rozwiązanie pozwala uzyskać atrakcyjną przestrzeń publiczną oszczędnymi środkami i to możliwie szybko. Ta propozycja zasadniczo traci na swej atrakcyjności po wyburzeniu estakady.
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 35 000,00 zł uzyskała praca nr 3 wykonana przez zespół w składzie: Tomasz Kozłowski (Puławy), Janusz Gąsiorowski (Puławy), Janusz Korzeń (Karpniki), Maksymilian Kozłowski (Puławy), Sebastian Rozemberg (Poznań), Marcin Majer (Ostrów Wielkopolski)
Nagrodę przyznano za projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie najlepiej spełniający oczekiwania Organizatora konkursu zarówno w I etapie opracowania do roku 2020, jak i w II etapie po przewidywanej likwidacji estakady. W ocenie Sądu, praca trafnie odpowiedziała na zawarte w temacie konkursu problemy.
Praca przedstawia koncepcję kształtowania przestrzeni publicznej opartą na wyraźnie określonym etapowaniu realizacji.  W pierwszym etapie istnieje możliwość wykorzystania konstrukcji estakady. Docelowo kształtowany jest rozległy plac miejski, którego program użytkowy można realizować modułowo, w określonych „kwadratach”, w sposób wyjaśniony na schematach podanych w pracy. Kształtowanie centralnej przestrzeni publicznej miasta uwzględnia szerszy kontekst powiązań funkcjonalnych i przestrzennych oraz wnosi wkład do dyskusji o kierunkach odnowy urbanistycznej centrum miasta. Położony w pracy nacisk na kwestie systemowe sprawia, że w przedstawionej propozycji wiele rozwiązań jest dość ogólnych i będzie wymagać doprecyzowania pod kątem ukształtowania atrakcyjnej dla mieszkańców miasta przestrzeni publicznej. W tym względzie powinien zostać wykorzystany dorobek konkursowy, w tym szczególnie walory prac nr 4 i nr 6, w szczególności: należy uzupełnić projektowana w Rynku zieleń niską o drzewa (rozważyć zachowanie części istniejącej zieleni wysokiej) oraz w nawierzchni placu projektowanego przed budynkiem ratusza należy wprowadzić element wody w postaci fontanny lub lustra wody.

Podpisano umowę dot. centrum przesiadkowego
Nowe torowisko, przystanki autobusowe i tramwajowe w jednym miejscu, przeszklone wiaty z miejscami do siedzenia i tablice świetlne z rozkładem jazdy – wiosną przyszłego roku nikt przyjeżdżający do centrum Chorzowa nie będzie pamiętał o obecnym stanie komunikacji miejskiej. Skończy się gonitwa za autobusem lub tramwajem z jednego punktu rynku do drugiego. Zniknie nierówna kostka brukowa na ul. Kościuszki i dziury na skrzyżowaniu. 8 października w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie podpisano trójstronną umowę dot. przebudowy torowiska i powstania centrum przesiadkowego. To wspólne zadanie Tramwajów Śląskich, MZUiM w Chorzowie oraz firmy Balzola Polska - zwycięzcy przetargu. - To wielka inwestycja, na którą czekaliśmy od lat. I choć prace będą trwały blisko rok, bo ich zakres jest ogromny, są konieczne by rozwiązać obecne problemy z którymi na co dzień mierzą się kierowcy i mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej. To wszystko wymaga zmian – przyznał podczas konferencji prasowej prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala. Prace rozpoczną się w połowie października po prawej stronie estakady (patrząc w kierunku Bytomia). Wpierw robotnicy zajmą się budową nowego torowiska - powstanie tam kilka równoległych odcinków torów, pomiędzy którymi  posadowione zostaną perony. Dopiero po ukończeniu nowego torowiska, wyłączone zostaną przystanki zlokalizowane przed Urzędem Miasta. Równolegle będą prowadzone prace ziemne i przygotowawcze pod nową jezdnię. Wymieniana będzie instalacja elektryczna, gazowa i wodociągowa. Powstanie także nowa instalacja kanalizacyjna. Całkowity koszt inwestycji to ok. 20 milionów złotych. Budowa centrum przesiadkowego rozpoczyna kompleksową przebudowę przestrzeni Rynku.

Przepraszam za utrudnienia – rozmowa z Prezydentem Chorzowa, Andrzejem Kotalą
Spore zmiany czekają podróżujących w okolicach chorzowskiego Rynku. Rozpoczyna się bowiem budowa centrum przesiadkowego. Zmieniony zostanie ruch tramwajów i samochodów. Przeniesione zostaną przystanki. O tym, jak będzie wyglądało centrum miasta mówi  Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
 
 - Panie prezydencie kierowcy już boją się tego, co czeka ich za kilka tygodni, podobno rynek ma być jednym wielkim placem budowy?
 
Na pewno możemy mówić o wielkiej inwestycji i nowym rozwiązaniu komunikacyjnym w tej części miasta. Prace będą trwały blisko rok. Ich zakres będzie ogromny.  Dziś chorzowski Rynek to rozrzucone przystanki autobusowe i  tramwajowe, nierówna kostka brukowa na ulicy Kościuszki oraz dziury na skrzyżowaniu. Uciążliwości z tym związane dotyczyły zarówno kierowców jak i mieszkańców, korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej. To wszystko wymaga zmiany. Inwestycja  rozwiąże te problemy.
 
- Co zatem się zmieni?
 
Inwestycja podzielona jest na kilka etapów.  Najpierw robotnicy rozpoczną budowę nowego torowiska z prawej strony estakady (patrząc w kierunku Bytomia) . Powstanie tam kilka równoległy odcinków torów, pomiędzy którymi  posadowione zostaną perony. Dopiero po ukończeniu nowego torowiska, wyłączone zostaną przystanki zlokalizowane przed Urzędem Miasta. Podczas budowy, ruch tramwajów nie będzie przerwany. Ograniczenia w ruchu tramwajów wystąpią jedynie podczas uruchomienia nowego rozjazdu. Równolegle będą prowadzone prace ziemne i przygotowawcze pod nową jezdnię. Wymieniana będzie instalacja elektryczna, gazowa i wodociągowa. Powstanie także nowa instalacja kanalizacyjna.  Na samej ulicy Kościuszki powstanie nowe rondo, które usprawni ruch na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki. Zresztą ta nabierze też nowego znaczenia komunikacyjnego. Zostanie bowiem połączona z Rynkiem.  Prace będą prowadzone również na głównej trasie Katowice – Bytom, do ulicy Kaszubskiej. Będą to nowe tory, które zostaną ułożone na specjalnych płytach tłumiących.  Od tej pory, tramwaje powinny jeździć bezszelestnie.
 
- A jak będzie wyglądało samo centrum przesiadkowe?
 
Ideą jest, by wszystkie przystanki były w jednym miejscu.  Autobus będzie podjeżdżał do tej samej wysepki, co tramwaj.  Po prostu przesiadka z autobusu do tramwaju lub odwrotnie nie będzie wiązała się z koniecznością biegania po całym rynku. Na wysepkach posadowione zostaną przeszklone wiaty z miejscami do siedzenia. O tym, za ile minut przyjedzie autobus lub tramwaj informować będą tablice świetlne.
 
- Jaki jest termin zakończenia tej inwestycji?
 
To duża inwestycja, o czym świadczy jej koszt.  To ponad 20 mln złotych.  8 października podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót. Inwestorami są Tramwaje Śląskie i Miasto Chorzów. W pierwszej kolejności wykonawca będzie musiał przedstawić harmonogram robót oraz opracować projekt organizacji  ruchu, w którym zaplanowane zostaną m.in. objazdy.  Najprawdopodobniej na początku listopada rozpoczną się roboty drogowe.  Jak wstępnie przyjęto centrum przesiadkowe oddane zostanie do ruchu w pierwszej połowie 2015 roku.
 
- A co z resztą Rynku?
 
Równolegle pracujemy nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania całej tej przestrzeni. Właśnie trwa konkurs architektoniczny.  6 zespołów architektów złożyło już swoje projekty.  Do 14 października komisja konkursowa wyłoni zwycięską koncepcję, według której przebudowywana będzie przestrzeń Rynku. Będzie to kolejny etap modernizacji.  Już teraz chciałbym przeprosić mieszkańców za ewentualne utrudnienia. Ale zapewniam, ze dzięki temu uzyskamy nową, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń.

Jest decyzja prezydenta w sprawie wniosku policji
Prezydent Chorzowa zdecydował, że nie cofnie zgody na organizację imprez masowych przez Ruch Chorzów S.A. na stadionie przy Cichej. Wcześniej wnioskował o to Komendant Miejski Policji w Chorzowie, po wydarzeniach przed Derbami Śląska. Kilka godzin przed meczem Ruchu z Górnikiem pracownicy chorzowskiego MORiSu znaleźli zakopany w ziemi ładunek wybuchowy z łatwopalną cieczą. Zdalne odpalenie miało najprawdopodobniej spowodować zapalenie flag kibiców gości.

Prezydent Andrzej Kotala, argumentując swoją decyzję, powiedział m.in.:

- W mojej ocenie wszystko zadziałało prawidłowo. Zagrożenie zostało zidentyfikowane i zneutralizowane na kilka godzin przed meczem. Sama impreza masowa przebiegła bez zakłóceń, w dobrej, sportowej atmosferze. Obiekt przy Cichej spełniał i spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane przez Policję i Ekstraklasę. W tej sytuacji nie ma podstaw do cofnięcia Ruchowi zgody na organizowanie kolejnych imprez masowych w sezonie 2014/2015. Przez głupotę i nieodpowiedzialność dwóch bandydtów nie mogą cierpieć tysiące kibiców, którzy przychodzą na stadion nie dla zadymy, ale by dopingować swojej drużynie. Odnalezienie ładunku, który można odpalić zdalnie pokazało, że trzeba się przygotować na nowe zagrożenia towarzyszące imprezom masowym, których konsekwencje mogą być zupełnie inne niż te, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. Odpowiedzią na to nie powinno być jednak zamykanie obiektów.

Jednocześnie podjęte zostały kroki, które mają jeszcze skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom widowisk sportowych na tym obiekcie i jednoznacznie definiować odpowiedzialność za imprezę. Ruch Chorzów jest jedynym i wyłącznym użytkownikiem stadionu przy Cichej. MORiS, który zarządza stadionem w imieniu miasta, nie ma praktycznie dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na terenie stadionu. W tej sytuacji trudno jest brać za nie odpowiedzialność. Dlatego zaproponowano by Ruch Chorzów S.A. odpowiadał za całość bezpieczeństwa na stadionie: podczas imprez, ale również przed i po ich zakończeniu. Obecnie podczas przerwy w rozgrywkach obiekt zabezpieczają pracownicy MORiSu. Przed samym meczem: jednocześnie pracownicy ochrony wynajętej przez MORiS oraz ochrona spółki Ruch Chorzów. Podczas meczu bezpieczeństwo gwarantuje już sama ochrona Ruchu. Ten dualizm oznacza rozmycie odpowiedzialności i sprzyja przerzucaniu się winą za ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Funkcjonowanie obiektu przy Cichej od lat odbywa się na zasadach współpracy miasta i klubu. Miasto pokrywa wszystkie koszty związane z użytkowaniem stadionu (obsługą, naprawą, modernizacją, płaci za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie). Roczne koszty to ok. 1 mln złotych. Ruch Chorzów płaci miastu symboliczną kwotę 100 zł na rok.

Do czasu opracowywania nowych zapisów umowy, dla pracowników Ruchu Chorzów wprowadzone zostaną identyfikatory, przepustki samochodowe i specjalne przepustki dla gości, by uniemożliwić swobodne poruszanie się po obiekcie przed meczem osób, których zamiarem nie jest kibicowanie ale zakłócenie imprezy sportowej i sprowadzenie zagrożenia dla kibiców.Jak podkreśla prezydent Kotala najważniejsze jest bezpieczeństwo widzów przebywających na wszystkich obiektach należących do miasta.

Nowe przepisy dot. kart parkingowych dla niepełnosprawnych - akcja Straży Miejskiej
Jeden mandat i cztery pouczenia – to efekt przeprowadzonej przez Straż Miejską akcji dotyczącej zmiany przepisów sposobu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 10 i 11 października, przed chorzowskimi centrami handlowymi, kierowcy informowani byli o nowych zasadach, które wejdą w życie pod koniec roku. – To kolejny etap akcji, która ma na celu uświadomić społeczeństwo o nadchodzących zmianach. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że większość z osób, z którymi rozmawialiśmy posiada już taką wiedzę. Ci, którzy o tym nie pamiętają, będą mieli szansę dowiedzieć się czegoś więcej podczas kolejnych akcji, które wkrótce przeprowadzimy – przyznaje Adam Płonka z chorzowskiej Straży Miejskiej. Do końca listopada trwa okres przejściowy. Potem o wydaniu karty decydować będzie lekarz orzecznik, a nie jak dotąd - Miejski Zarząd Ulic i Mostów - i przysługiwać ona będzie wyłącznie osobom z dysproporcją ruchową. Po upływie okresu przejściowego nie będą obowiązywać dotychczasowe druki. Każda osoba posiadająca teraz kartę musi ponownie wystąpić o wydanie nowej.

Święto chorzowskich nauczycieli
15 października, w Chorzowskim Centrum Kultury obchodzono Miejski Dzień Edukacji Narodowej. Nagrodzono nauczycieli i dyrektorów, wyróżniających się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. – Na tle innych śląskich miast wypadamy bardzo dobrze, to efekt ciężkiej pracy naszych nauczycieli. Serdecznie Wam za to dziękujemy – mówił do zebranych Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. W trakcie uroczystości wręczono także Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Wyróżnieni złożyli uroczyste ślubowanie. - Możemy być dumni z naszej kadry dydaktycznej. Często zdarza się, że na spotkaniach z włodarzami miast słyszę pochwały na temat wysokiego poziomu nauczania w naszym mieście. To napawa dumą. Życzę sobie i Wam, by to się nigdy nie zmieniło – przyznał Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy, nagrodzeni nauczyciele chorzowskich placówek oświato – wychowawczych oraz nauczyciele mianowani.

Chorzowska Lauba na boisku
Kilkudziesięciu zawodników, sześć pojedynków i wiele emocji. 9 października w hali MORiS przy Dąbrowskiego rozegrano wyjątkowy mecz „Dzieciaki kontra Straż Miejska”. Wszystko w celu zaszczepienia w młodych wychowankach świetlicy opiekuńczej "Dziupla pod Chmurką" i mieszkańcach Chorzowa ducha sportowej rywalizacji i umiejętności współdziałania w grupie. W rozgrywkach udział wzięli: Stowarzyszenie Chorzowska Lauba – organizator spotkania, funkcjonariusze Straży Miejskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE. Spotkanie zakończyło się 4 remisami, jedną wygraną młodzieży i jedną straży miejskiej.

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia w Maciejkowicach
Zjazd linowy jak dla Tarzana, trampolina, zestaw wspinaczkowy, drabinki i zjeżdżalnia – od teraz wszystkie dzieci z Maciejkowic będą mogły korzystać z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25. W ramach inwestycji, pierwszej tego typu w tej części Chorzowa, zmodernizowano większą część terenu placówki. Zniknęły od lat zalegające przy budynku zielone odpady, wyrównano teren i zasadzono krzewy i drzewa. Pojawiło się nowe ogrodzenie, chodniki, ławki i kosze. Odnowione zostały piłkochwyty i wymieniono bramki.  – Naszym założeniem było, by ten plac zabaw z prawdziwego zdarzenia był dostępny dla każdego. A nietypowe i ciekawe urządzenia służyły przez wiele lat kolejnym pokoleniom zarówno uczniów, jak i najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Reakcja dzieci jest najlepszym dowodem na to, że było warto – przyznaje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.  Całkowity koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł, z czego ponad 90 tys. dofinansowano w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Wirtualnie z prezydentem
Kiedy będzie remont osiedlowej ulicy? Jak będzie wyglądać centrum przesiadkowe? Na te i wiele innych pytań odpowiadał seniorom Andrzej Kotala - prezydent Chorzowa, w czasie czatu z uczestnikami Chorzowskiej Akademii Seniora (CAS). - Bardzo nam się podobała ta forma komunikacji z naszym prezydentem - mówi Anna Lis, emerytka z Chorzowa Batorego. - Mieliśmy okazję sprawdzić nasze umiejętności. Uczymy się przecież obsługi komputera w ramach Akademii. Mam nadzieję, że te wirtualne spotkania staną się tradycją. - To było bardzo ciekawe doświadczenie - opowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Jestem pod wrażeniem umiejętności naszych seniorów oraz tego, że chcą się uczyć i zdobywać nowe umiejętności - dodaje. W związku z ogromnym zainteresowaniem zajęciami pomagającymi stawiać pierwsze kroki w internecie uruchomione zostały kolejne grupy. —Musieliśmy stworzyć osobne zajęcia, w ramach których osoby starsze uczą się, jak radzić sobie z telefonem dotykowym czy tabletem -  mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, koordynator CAS. - Na prośbę seniorów odbędą się także warsztaty, w ramach których nauczą się, jak robić bezpiecznie zakupy przez internet. Program Akademii można znaleźć na stronach internetowych: www.chorzow.eu i www.stefa.chorzow.eu lub otrzymać w punkcie informacyjnym na parterze Urzędu Miasta (ul. Rynek 1).

Chorzowska Roweriada 2014 za nami
Akrobacje rowerowe, jazda na czas, pokazy ratownictwa i przejażdżka z funkcjonariuszami straży miejskiej i policji – tak wyglądała Chorzowska Roweriada 2014. Na Cross Rowerowy pod Szyb Prezydent 12 października dotarło wielu miłośników dwóch kółek. Uczestnicy niemalże w każdym wieku, aktywnie spędzający niedzielne popołudnie, mieli szansę wziąć udział m.in. w budowie tratwy z plastikowych butelek, zwiedzić wystawę zabytkowych rowerów czy wysłuchać koncertu zespołu Trzecia Miłość. Patronat nad imprezą objął Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

Ruszyła modernizacja poradni specjalistycznych w ZSM
Na początku października rozpoczął się remont budynku Zespołu Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. W ramach prac, modernizacji ulegnie cała elewacja oraz wymienione zostaną wszystkie okna. Ponadto, by poprawić komfort pacjentów, wybudowany zostanie zewnętrzny szyb windy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się pod koniec listopada. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 3 mln złotych. Remont wnętrza budynku zaplanowano na przyszły rok.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ


Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury
18 października, podczas uroczystej gali w Teatrze Rozrywki, wręczone zostaną Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Po raz 19. statuetki "Chłopca z Łabędziem" trafią w ręce wybitnych postaci propagujących kulturę. Gościem specjalnym będzie pani Hanna Schygulla, wybitna aktorka filmowa urodzona w Chorzowie. W części artystycznej wieczoru wystąpi Grupa MoCarta w koncercie zatytułowanym "Frak ‘n’ Roll". Zapraszamy o godz. 19.00 do Teatru Rozrywki przy ul. Konopnickiej 1.

Złota olimpijka z Tokio odbierze Medal Gerarda Cieślika
W poniedziałek, 20 października o godz. 12.00 w chorzowskim Urzędzie Miasta "Medal Gerarda Cieślika" za osiągnięcia w dziedzinie sportu odbierze z rąk prezydenta Andrzeja Kotali pani Halina Herrmann. Chorzowianka, która od lat mieszka w Niemczech, w reprezentacji Polski pod nazwiskiem Richter-Górecka zdobyła złoto olimpijskie w Tokio w 1964 roku w sztafecie 4x100 (wraz z Teresą Ciepły, Ireną Kirszenstein (Szewińską) i Ewą Kłobukowską. Cztery lata wcześniej w Rzymie, również w sztafecie sprinterskiej 4x100 wywalczyła brązowy medal olimpijski. To po 50 latach jej pierwsza wizyta w Chorzowie.

Turniej szachowy dla dzieci
Najstarsi zawodnicy będą mieć zaledwie 10 lat. 18 października o godz. 9.00 w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 odbędzie się Puchar Amatora. W turnieju szachowym zmierzą się dzieci z rocznika 2004 i młodsze. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Wycieczka po mieście - uczestnikami członkowie chorzowskich akademii
Jest wiele miejsc w Chorzowie z ciekawą historią. Gdzie one się znajdują? Na to pytanie otrzymają odpowiedź wszyscy ci, którzy wybiorą się na wycieczkę organizowaną przez Chorzowską Strefę Wolontariatu w ramach Chorzowskiej Akademii Seniora i Dzieci. Start 18 października o godz. 11.00, dzieci proszone są o przyjście z opiekunami. Wstęp wolny (zbiórka przed siedzibą Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, ul. Powstańców 70/ 3). Dzień później, 19 października w godz. 11.00 - 14.00 dzieci i seniorzy będą mieli okazję zdobycia górniczego szybu. Każdy, komu uda się wejść na Szyb Prezydent otrzyma specjalny certyfikat. Wstęp wolny.

Przegląd filmów w ChCK
W najbliższą niedzielę, 19 października o godz.18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się uroczyste otwarcie przeglądu filmów z udziałem p. Hanny Schygulli. Swoją obecność na gali potwierdziła p.Ursula Elbers Konsul ds. Kultury, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na: http://www.chck.pl/kalendarz-imprez-pazdziernik-2014-w-chck

Europejski Dzień Seniora
20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, który w Chorzowie świętujemy od kilku tygodni: najpierw najstarsi mieszkańcy mieli okazję brać udział w festynach parafialnych ze Strefą Seniora, gdzie mogli m.in. uzyskać bezpłatne porady lekarskie czy wysłuchać koncertów lub wziąć udział w konkursach. W poniedziałek, specjalnie dla seniorów, w Miejskim Domu Kultury „Batory” zagra Damian Holecki. W piątek, 24 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbędą się I Chorzowskie Targi „Aktywni 60+”, gdzie swoją ofertę zaprezentują firmy prywatne (w programie, m.in. bezpłatne badania, wielka loteria z cennymi nagrodami). Targi odbędą się w godz. 9 - 15. Wstęp wolny. Także w Chorzowskim Centrum Kultury o godz. 18.00, z okazji obchodów, odbędzie się gala programu „Chorzów 60+”. W programie, m.in. ogłoszenie wyników w plebiscytach: „Aktywny 60+” i „Firma przyjazna seniorom” oraz spektakl "Dom Otwarty" M. Bałuckiego, w wykonaniu Teatru Amatorskiego Reduta Śląska oraz Operetka z Humorem (zaśpiewa NAIRA AYVAZYAN).
Bilety: parter: 15 PLN/z Kartą 60+ i ChCKartą:10 PLN, balkon: 10 PLN/ z Kartą 60+ i ChCKartą:5 PLN. Więcej informacji i rezerwacja biletów: marek@chck.pl, tel. 32 349 78 72/63


Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
19.10 godz. 18 Otwarcie Przeglądu Filmów z udziałem Hanny Schygulli
20.10 godz. 10 Bajka dla dzieci „O zajączku, który nie potrafił zliczyć do trzech”
20.10 godz. 18 Projekcja filmu w ramach Przeglądu
21.10 godz. 18 Projekcja filmu w ramach Przeglądu
22.10 godz. 18 Projekcja filmu w ramach Przeglądu
23.10 godz. 18 Projekcja filmu w ramach Przeglądu
23.10 godz. 11 95 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
24.10 godz. 18 Uroczysta Gala Programu „Chorzów 60+”

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
18.10 godz. 17 Koncert Orkiestry Kameralnej PER TUTTI
19.10 godz. 17 Premiera spektaklu teatralnego Black & White
20.10 godz. 17 Dzień Seniora – Damian Holecki
20.10 godz. 18 Jesienna Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawcznej
21.10 godz. 17 Realizacja projektu Malowany Śląsk
22.10 godz. 17 Ślubowanie I - klasistów SP 32 w Chorzowie
23.10 godz. 16.30 Bezpieczny mieszkaniec – samoobrona
23.10 godz. 17 Realizacja projektu Malowany Śląsk 


Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59
18.10 godz. 10 Puchar Amatora – turniej szachowy dla dzieci
21.10 Festiwal Otwartych Serc
23.10 godz. 16 Jesienne Spotkania Seniora – Dzień Seniora
24.10 godz. 18.00 Zlot Czarownic

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach:
6-27.10 na XVII Jesienną Wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków
Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – terminy:


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w godzinach od 7:00 do 12:00 w określony dzień, zgodnie z wykazem ulic. Zbędne rzeczy można wystawić na chodnik przed posesją w godzinach od 17:00 do 21:00 dnia poprzedzającego wywóz.

Dzień V – 21 października
Armii Krajowej, Chocimska, Chodkiewicza, Długa, Francuska, Gnieźnieńska, Inwalidzka, Jasińskiego, Leśna, Limanowskiego, 16 Lipca, Machy, Odrzańska, Olzy, Orląt, Piekarska, Ratuszowa, Wita Stwosza, Szpitalna, Trzyniecka, Tyniecka, Wieniawskiego, Wyspiańskiego, Zamenhoffa, Zawiszy Czarnego, Żelazna, Żółkiewskiego.

Dzień VI – 22 października
Asnyka, Brzozowa, Czempiela, Dojazdowa, Fredry, Gawliny, Grabowa, Jesionowa, Jodłowa, Jubileuszowa, Kasztanowa, Klonowa, Lelewela, Lipowa, Niemcewicza, Obrońców Chorzowa, Odrodzenia, Olchowa, Pl. Osiedlowy, Orkana, Podmiejska, Prusa, Prześwit, Sawickiej, Sempołowskiej, Skrajna, Solskiego, Staszica, Tetmajera.

Dzień VII – 23 października
Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację, Św. Anny, Św. Barbary, Cicha, Częstochowska, Czysta, Dębowa, Dobrodzieńska, Domina, Działkowa, Franciszkańska, Gałeczki, Głowackiego, Górnicza, Grządziela, Hajducka, Hajdy, Hankego, Hetmańska, Jasna, Klimzy, Kordeckiego, Kręta, Łąkowa, Młodzieżowa, Młyńska, Omańkowskiej, Przyjemna, Racławicka, Ryszki, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Szczecińska, Szczęśliwa, Średnia, Wesoła, Wiosenna, Wiśniowa, Wolskiego, Al. Wojska Polskiego, Zapłocie, Zgrzebnioka, Zielona.

Dzień VIII – 24 października
Bałtycka, Chrobrego, Cieszyńska, Dworcowa, Pl. Dworcowy, Faski, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Mielęckiego, Księcia Władysława Opolskiego, Pocztowa, Pomorska, Pułaskiego, Rostka, Rynek, Sądowa, Sienkiewicza, Sobieskiego, Spółdzielcza, Strzelców Bytomskich – od Wolności do przejazdu kolejowego, Truchana, Wolności, Wróblewskiego, Zjednoczenia, Żeromskiego.

Dzień IX – 28 października
Astrów, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Drzymały, Kilińskiego, Kopernika, Krasickiego, Krzywa, Pl. Matejki, Piaskowa, Powstańców, Przy Gazowni, Różana, Urbanowicza, Żwirki i Wigury. Bogedaina, Damrota, Gajowa, Górna, Karpińskiego, Kaszubska, Katowicka – od mostu Wolności do granic Katowic, Konopnickiej, Kościuszki – od ul. Parkowej do Pl. Hutników, Lwowska, Moniuszki, Mościckiego, Paderewskiego, Pogodna, Poniatowskiego, Roosevelta, Piotra Skargi, Szabatowskiego, Wybickiego.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl


Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć