Promocja równych szans - zaproszenie do udziału w projekcie
2014-08-08

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE zaprasza przedstawicieli, pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, działających na rzecz integracji społecznej z województwa śląskiego do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

ulotka

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć