Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej - ZMIANA TERMINU SPOTKANIA
2014-07-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przystąpił do określenia ram finansowych projektu pn.: „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”
Informacje na temat projektu znajdują się na stronie:
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien14/prezentacja_ne.pdf
Program polega m.in. na wspieraniu efektywności energetycznej poprzez przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniami źródła ciepła)
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Skierowany jest m.in. do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
W dniu 28.04.2014r. Miasto spotkało się z zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych przystąpieniem do realizacji ww. projektu.
W dniu 8.09.2014 r. o godzinie 10:00 Miasto planuje spotkanie z pozostałymi zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanymi współuczestniczeniem w projekcie. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Chorzów w Małej Sali Posiedzeń (II piętro, pok. 236).

UWAGA! Nastąpiła zmiana daty spotkania - zapraszamy 15 września o godz. 10.

ogłoszenie.pdf

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć