Trwa oczyszczanie stawu Kalina
2014-07-10

Na terenie Gminy Świętochłowice, na granicy z miastem Chorzów, od lutego 2014r. odbywa się realizacja projektu „Oczyszczenie i zabezpieczeni przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego”, którego celem jest przywrócenie przedmiotowemu terenowi wartości przyrodniczej.
Staw Kalina a także przylegające do niego tereny zostały przez lata zanieczyszczone w wyniku działalności Zakładów Chemicznych Hajduki z Chorzowa. W celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców Świętochłowic i Chorzowa, spowodowanych emisją zanieczyszczeń do środowiska, władze Świętochłowic wykorzystały szanse pozyskania środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej zdobywając na ten cel środki finansowe w wysokości 30 mln zł – co stanowi 85% kosztów zadania. Od lutego 2014r. na ww. terenie trwa realizacja projektu. Niestety wiąże się ona z utrudnieniami dla mieszkańców obydwu miast, w postaci zwiększonej emisji węglowodorów aromatycznych do powietrza, a co za tym idzie uciążliwością zapachową. Utrudnienia takie potrwać mogą do II kwartału 2015 r.
Bardzo przepraszamy mieszkańców obydwu miast za zaistniałą sytuację i prosimy o cierpliwość.
Jednocześnie odsyłamy do strony internetowej www.kalina.swietochlowice.pl, na której pozyskacie Państwo więcej informacji o projekcie jak również będziecie mieli możliwość zadania pytań.

 

Źródło: Urząd Miasta Świętochłowice

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć