Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 917
2014-04-24

RADA MIASTA

24 kwietnia o godz. 9.00 odbyły się obrady XLIV sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:

1.     o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2.    o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
3.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radzionków na realizację zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”
4.    w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
5.    w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY.
6.    w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/783/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania.
7.    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44.
8.    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej.
9.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej.
10.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej.
11.    o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.
12.    w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku”.
13.    w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ulicy Planty Śląskie położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.
14.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie w rejonie ulic Gruntowej, Kruszcowej i Stacyjnej.
15.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 32 - 32a.
16.    w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej i ul. Janasa.
17.    w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
18.    w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/782/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
19.    w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/715/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie odstąpienia od podwyżki wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe.
20.    w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/679/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy

AKTUALNOŚCI


Ruszają prace komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 2014
22 kwietnia ruszają obrady komisji, powołanej przez Prezydenta Chorzowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014. Przez miesiąc mieszkańcy mogli składać swe propozycje na wnioskach, które wysyłali przez Internet lub wrzucali do kilkunastu urn na terenie miasta. Teraz do zadań zespołu, w skład którego weszli pracownicy kilku wydziałów Urzędu Miasta oraz przedstawiciel chorzowian, będzie należało: podliczenie wniosków I etapu, analiza zgodności propozycji mieszkańców z regulaminem, ocena możliwości realizacji wniosków i ich wstępne oszacowanie oraz opracowanie kart do głosowania w II etapie. Kolejna tura już 5 maja!
Więcej szczegółów o tegorocznym budżecie: http://www.chorzow.eu/czym-jest-budzet-partycypacyjny.html


Zmiany dyżurów Studenckiej Poradni Prawnej
Od października w Chorzowie bezpłatnych porad prawnych udzielają studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W siedzibie Polskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ulicy Gwareckiej 2 członkowie Studenckiej Poradni Prawnej pomagają osobom najuboższym, którzy nie mogą pozwolić sobie na skorzystanie z usług adwokatów lub radców prawnych. Zainteresowani mogą uzyskać porady z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy. Nadzór i opiekę merytoryczną nad studentami sprawują pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz praktycy - sędziowie, adwokaci, radcy prawni i notariusze. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zespoły przyjęły łącznie ponad 70 klientów. W związku z tak dużym zainteresowaniem poszerzono ofertę i aktualnie dyżury odbywają się 3 razy w tygodniu: w poniedziałki w godzinach 17:00-19:00, w środy od 15:00 do 17:00 oraz w czwartki od 17:00 do 19:00. Ewentualne zmiany w terminach dyżurów pojawiać się będą na stronie www.spp.us.edu.pl, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Charytatywnego oraz na tablicach Urzędu Pracy w Chorzowie.
Studenci przypominają, że na spotkania nie trzeba zapisywać się telefonicznie. Sprawy przyjmowane są podczas dyżurów, dlatego przed wizytą konieczne jest dokładnie przemyślenie problemu prawnego, uporządkowanie faktów oraz określenie celów, które chciałoby się osiągnąć. Niezbędne jest także zabranie ze sobą kopii potrzebnych dokumentów, które ułatwią pracę i przyspieszą wydanie porady.
W związku z letnią sesją egzaminacyjną i przerwą wakacyjną dyżury w okresie czerwiec – październik odbywać będą się z mniejszą częstotliwością, w środy 11.06, 18.06, 25.06, 9.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09. Od 1 października porady udzielane będą według dotychczasowego harmonogramu


Jak skutecznie zarządzać ruchem drogowym?
- Wdrożenie systemu zarządzania ruchem na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej wpływa na bezpieczeństwo, ale także na komfort jazdy – tłumaczył dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie Piotr Wojtala. – Dzięki informacjom z tablic kierowca może planować trasę w oparciu o szczegółowe dane dotyczące utrudnień i warunków atmosferycznych – wyjaśnia Wojtala. Prezentacja chorzowskiego ITS-u (Systemu Zarządzania Transportem) była jednym z elementów konferencji prasowej inaugurującej II Seminarium Drogowe w Chorzowie. 24 kwietnia z dziennikarzami spotkali się: Zastępca Prezydenta ds. Technicznych Wiesław Raczyński, przedstawiciele MZUiM: dyrektor Piotr Wojtala, zastępca dyrektora Wojciech Osadnik i miejski inżynier ruchu Bogusław Bernad. Konferencja z udziałem ponad 100 uczestników reprezentujących zarządców dróg z naszego regionu potrwa do 25 kwietnia. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, poznawanie nowinek technicznych i nowatorskich rozwiązań poszczególnych miast. – Jestem przekonany, że konferencja będzie idealną platformą do dzielenia się dobrymi praktykami, które pozwolą ulepszyć miejskie systemy zarządzania ruchem – podkreślił Wiesław Raczyński, Zastępca Prezydenta ds. Technicznych.

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.


Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html


Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście. 


Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.


Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Rozśpiewana Chorzowska Lauba
Chorzowska Lauba zaprasza na Muzyczne Spotkanie Międzypokoleniowe „Wiosenne Nutki”. 25 kwietnia o godz. 17.00 w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 swoje umiejętności wokalne zaprezentują podopieczni stowarzyszenia. Do wspólnego muzykowania zaproszono także dzieci i seniorów z zaprzyjaźnionych placówek. Występującym akompaniować będzie zespół Lauba Band.


Sześciolatek w szkole - konferencja szkoleniowa
25 kwietnia o godz.13 w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 odbędzie się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców z Chorzowa pt. "Przestrzeń edukacyjna sześciolatka". Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno–psychologicznej przygotowanej przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie oraz wystawa prac plastycznych dzieci "Szkoła oczami sześciolatka". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Organizatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta, zespół doradców metodycznych m. Chorzowa, Szkoła Podstawowa nr 37 oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach –  Filia w Chorzowie. Placówki wspomagające: ROM-E Metis, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, SP nr 13, SP nr 15 i Przedszkole nr 12.


III Rowerowy Rajd Nadziei
1 maja rusza „III Rowerowy Rajd Nadziei”. Uczestnicy przejadą ulicami Chorzowa, alejkami Parku Śląskiego i Skansenu.
Dlaczego akurat rajd rowerowy? By przekonać, że w hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby, nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Dzięki akcji, każdy może włączyć się w charytatywną działalność hospicjum - każdy może pomóc, niezależnie od wieku. Pierwsze dwie edycje Rowerowego Rajdu Nadziei spotkały się z dużym zainteresowaniem rowerzystów. Parkowymi alejkami przejechało ponad 100 uczestników. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej! Tym razem do współpracy udało się zaprosić Chorzowską Masę Krytyczną i Bytomską Rowerową Masę Krytyczną. Wszystko to w ramach VII Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. Dzięki akcji można edukować społeczeństwo i mówić o potrzebach ludzi chorych i cierpiących, a także pozyskać środki na wsparcie działalności Hospicjum w Chorzowie.
Chorzowskie Hospicjum od ponad 18 lat niesie wszechstronną pomoc osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową w ich domach, w poradni oraz na oddziale stacjonarnym. Opieka jest nieodpłatna dla chorych i ich rodzin. Wszystkie zebrane w ramach Pól Nadziei i Rajdu Rowerowego środki przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla pacjentów Hospicjum. Rajd jest wydarzeniem charytatywnym, wśród uczestników przeprowadzona zostanie dobrowolna zbiórka datków na wsparcie Hospicjum.
Regulamin i trasa rajdu dostępne na stronie www.hospicjum-chorzow.pl oraz profilu FB Hospicjum w Chorzowie.
Początek - godz. 13.00 przy Hospicjum (skwer przy ul. Dyrekcyjnej), meta w Skansenie.


Uroczystości majowe
Prezydent Chorzowa, Przewodniczący Rady Miasta oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień serdecznie zapraszają mieszkańców Chorzowa, przedstawicieli środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół i radnych miasta oraz chorzowskich harcerzy na oficjalne uroczystości upamiętniające
223 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 93 Rocznicę Wybuchu III Powstania Śląskiego, 69 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 20. rocznicę sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa.
Program obchodów:
2.05.2014 ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ
Teren Wojskowej Komendy Uzupełnień przy   ul. 75 Pułku Piechoty 3
godz. 9.00 - II Rajd Śladami Wojska Polskiego w Chorzowie,
- Wystawa „Szaszka rosyjska w Wojsku Polskim” Tadeusz Bilnik
- Wystawa Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu „Na straży zachodnich rubieży. Górnośląskie i zagłębiowskie oddziały Wojska Polskiego w służbie II RP”
godz. 12.00 Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy Pomniku Poległych Żołnierzy   75 Pułku Piechoty.
W  ramach Rajdu a także poza jego regulaminem, istnieje możliwość zwiedzania wybranych miejsc związanych
z obronnością na terenie Chorzowa:
• Schron dowodzenia na Górze Redena (w godz. 8.00 – 11.00 i 14.00 – 18.00)
• Kwatera wojskowa na cmentarzu przy ul Drzymały
• Koszary 75 Pułku Piechoty wraz z pomnikiem Poległych Żołnierzy
75 Pułku Piechoty – przy ul. 75 Pułku Piechoty 3
• Schron bojowy nr 5 przy ul. Katowickiej 168 (w godz. 8.00 – 11.00 i 14.00 – 18.00)
• Zespół Szkół Integracyjnych – dawne koszary – przy ul. Piotra
• Domy przy ul. Śląskiej i Beskidzkiej (dawna kolonia oficerska)
• Restauracja „Casino Club” (dawne kasyno oficerskie) – przy ul. Śląskiej
• Szkoła Podstawowa nr 37 – koszary w l.1922-34 – przy ul. Ratuszowej
• Gimnazjum nr 1 – koszary w l. 1922-34 – przy ul. Dąbrowskiego
• Kościół pod wezwaniem Św. Jadwigi – traktowany jako garnizonowy
w latach 1922 – 1939 – przy ul. Wolności
• Budynek Powiatowej Komendy Uzupełnień w Królewskiej Hucie – Chorzowie w latach 1928 – 1939 oraz WKU w Chorzowie w latach
1945 – 1996 – przy ulicy Dąbrowskiego 3
Karty uczestnika oraz Regulamin Rajdu dostępne są na stronie    www.chorzow.wku.wp.mil.pl
3.05.2014 223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA,   93 ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.
godz.  9.00  Msza święta w Kościele św. Barbary przy ul. 3 Maja
godz. 10.15  Przemarsz pod Pomnik Powstańca Śląskiego
godz. 10.30  Uroczystości pod pomnikiem:
  - Hymn Państwowy
  - Przemówienie Prezydenta Chorzowa
  - Składanie kwiatów przez delegacje
  - Rota
4.05.2014 ŚWIĘTO PATRONA MIASTA – ŚWIĘTEGO FLORIANA  
Sanktuarium św. Floriana ul. Wandy 64a
godz. 12.00  Uroczysta msza święta
8.05.2014 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
godz. 12.00  Złożenie kwiatów pod  pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
25.04 godz. 17.00 Cykl przewodnik opowiada
25.04 godz. 19.00 Małżeństwo z rozsądku – koncert z okazji 20-lecia zespołu
26.04 godz. 19.00 Małżeński Rajd Dakar – spektakl komediowy
27.04 godz. 18.00 Początkiem był chaos – spektakl Studia Tańca
29.04 godz. 19.00 Delons, Pozor Pan, Blisko Pola – cykl Inne Granie w ChCK

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
26.04 godz. 11.00 Opowieść o dwóch siostrach – spektakl w ramach cyklu Rodzinny Poranek Teatralny
26.04 godz. 11.00 Warsztaty Recycling Art - w ramach cyklu Rodzinny Poranek Teatralny
28.04 godz. 12.00 Festiwal Piosenki Religijnej
29.04 godz. 11.00 Ciasteczkowy potwór – warsztaty kulinarne dla dzieci
29.04 godz. 18.00 Wiosenne przebudzenie – pokaz biżuterii

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
25.04 godz. 18.00 Blustracje koncert „Gitara w kilku smakach”: Michael van Mervyk Bluesoul, Grzegorz Kapołka Trio, Dave Specter Band
26.04 godz. 15.00 Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem”
26.04 godz. 18.00 Tarnogórskie Bluestracje koncert EB Dacis & The Superband
28.04 godz. 12.00 Blustracje Sesja naukowa „Para na bluesa”
28.04 godz. 17.00 Wernisaż wystawy fotografii krajoznawczej PTTK
29.04 godz. 20.00 Bluestracje koncert Gravelroad
30.04 godz. 18.00 Bluestracje Gala Blues Top’2013
30.04 godz. 22.00 Bluestracje After Party


CHORZÓW W MEDIACH


Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowiasnin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć