Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 911
2014-03-13

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 13.03 – 20.03

18 marca
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna 

19 marca
godz. 16.30 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

20 marca
godz. 15.30 Komisja Kultury i Sportu


DYŻUR RADNEGO

13.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radna Mariola Roleder.

AKTUALNOŚCI

Przymiarki do przywitania wiosny
Chorzowska Strefa Wolontariatu i Fundacja Spectrum Liberi powitają wiosnę nietypowo! Seniorzy, młodzież i dzieci ze spectrum autyzmu pokolorują nasze miasto. 19 marca na Placu Hutników o godzinie 11.00 każdy chętny będzie mógł namalować kredą na asfalcie Chorzów swoich marzeń! 12.03 wolontariusze strefy i ich mali sąsiedzi z Przedszkola "Wesoły Poranek" rozpoczęli akcję przed siedzibą Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy ul. Powstańców. Maluchy  i wolontariusze spisali się na medal.

W wózku dziecięcym ze skradzionymi „świetlikami”
3 metalowe kratki zabezpieczające okna piwniczne budynku przy ul. Karpińskiego przewoził mężczyzna, którego zatrzymał przejeżdżający patrol straży miejskiej. Zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudził  widok mężczyzny pchającego szczelnie zamknięty wózek dziecięcy. Podczas interwencji mężczyzna tłumaczył,  że wykonuje prace zlecone na rzecz ZK „PGM”. Jak się okazało, skradzione elementy miały trafić do pobliskiego skupu złomu. Złodziej został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. To nie pierwsze tego typu zdarzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Co raz częściej znikają elementy, których brak może okazać się dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych. Dlatego Chorzowska Straż Miejska apeluje o ostrożność i reagowanie w podobnych sytuacjach.

Kolejny etap budowy przy Pudlerskiej
We wrześniu ub. roku ZK „PGM” rozpoczął budowę obiektu mieszkalnego na styku ulic Pudlerskiej i Ligonia. Gotowy jest już strop nad ostatnią kondygnacją. Obecnie murowane są ścianki kolankowe, niezbędne do rozpoczęcia robót dachowych. Trwają także prace wewnątrz budynku, w realizacji jest montaż okien. Na parterze stoją już ścianki działowe, zainstalowano też przewody wentylacyjne. Rozpoczęto właśnie montaż instalacji C.O. Dom posiadać będzie 4 kondygnacje nadziemne i pełnić będzie wyłącznie funkcję mieszkalną. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań to 1060 m2. W budynku znajdzie się 19 mieszkań - każde wyposażone  w łazienkę i WC. Dwa mieszkania na parterze przystosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zasilaną z ciepłociągowej sieci miejskiej. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w wewnętrzne sieci teletechniczne dla potrzeb podpięcia do ogólnodostępnych sieci telewizyjnej, internetowej i telefonicznej.

Mieszkańcy zwiedzali Urząd Miasta
Widok na panoramę Chorzowa z wieży ratusza – to najbardziej wyczekiwany moment wycieczki mieszkańców po Urzędzie Miasta. Chętni zapisali się na oficjalnym fanpagu miasta na Facebooku i 6 marca przed południem rozpoczęli zwiedzanie. Grupę oprowadzał Miejski Konserwator Zabytków, dr inż. Henryk Mercik. Słuchając opowieści o architekturze budynku, zebrani zobaczyli m.in. Dużą Salę Sesyjną, zabytkowe witraże, mechanizm zegara z wieży ratusza i pancerną skrzynię, w której kiedyś przechowywano pieniądze i dokumenty. Na zwiedzających czekała także niespodzianka – grupę w swoim gabinecie przywitał Prezydent Miasta Andrzej Kotala. Jednym z ostatnich punktów programu był balkon wieży zegarowej, z którego rozpościera się widok na wszystkie dzielnice Chorzowa.

Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na wypłatę emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę. Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2349-wyplata-zawieszonych-emerytur.html źródło: ZUS Chorzów

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.

Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL. Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r. Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html

Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

Dla przedsiębiorców

Współpraca chorzowskich przedsiębiorców z uniwersytetem
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, powstałe niedawno w Chorzowie, staje się aktywnym inicjatorem projektów B+R, czyli współpracy nauki i biznesu. W ten obszar działań wpisuje się konferencja, którą Centrum zorganizowało 12 marca pod tytułem „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA”, w którym wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Marcin Michalik. Impreza była inicjatywą Uniwersytetu Śląskiego, skierowaną do przedsiębiorców z Chorzowa i regionu. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem kontaktów pomiędzy Urzędem Miasta i nowoutworzonymi jednostkami Uniwersytetu odpowiedzialnymi za współpracę z gospodarką. Już w najbliższym czasie rozpoczną się rozmowy o zacieśnieniu współpracy.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Budżet obywatelski: spotkania z mieszkańcami
Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala serdecznie zaprasza mieszkańców na doroczne spotkanie poświęcone najważniejszym sprawom i problemom dzielnicy.

Proponowane tematy spotkania:
- plany inwestycyjne w tej części miasta,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku,
- bezpieczeństwo,
- problemy mieszkańcówW spotkaniu, oprócz prezydenta wezmą udział przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za inwestycje oraz szefowie MZUiM, PGM i Straży Miejskiej

Terminy spotkań:

- Maciejkowice
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Głównej 21
17.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17. 00
- Chorzów Stary
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Lwowskiej 36
20.03.2014 r.  (czwartek)  godz. 17. 00
- Chorzów II (cwajka) tereny w obszarze: Opolska – Krzyżowa (granice ulic 3 Maja i Katowickiej)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17  przy ul. Łagiewnickiej 18
24.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17.00
- Chorzów II
tereny w obszarze: Gwarecka – Styczyńskiego (granice: ulica 3 Maja – tory kolejowe)
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32
27.03.2014 r. (czwartek)  godz. 17.00
 -Centrum (granice: tory kolejowe – DTŚ  - ul. BoWID)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41
31.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17.00
- Klimzowiec
Miejsce: Zespół Szkół Sportowych  przy ul. Ryszki 55
3.04.2014 r. (czwartek)   godz. 17.00
- Chorzów Batory
Miejsce: III LO  przy ul. Farnej 7
7.04.2014 r.(poniedziałek) godz. 17.00

Piłkarski Turniej Przedszkolaków - 13.03
Serdecznie zapraszamy na Piłkarski Turniej Przedszkolaków. 13 marca o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113 odbędą się coroczne rozgrywki małych piłkarzy. W turnieju weźmie udział 18 drużyn z chorzowskich przedszkoli. Mecze rozegrane zostaną w 6 grupach eliminacyjnych, a najlepsi spotkają się w wielkim finale.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
14.03 godz. 10.00 i 12.00 Pasje jazzowe – z cyklu Młode Filharmonia
14.03 godz. 17.00 i 20.00 Kabaret „Paranienormalni”
15.03 godz. 19.00 Wiosna, ach to ty – Plateau Projekt Grechuta Akustycznie
16.03 godz. 17.00 PAW - koncert Laureatów VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystów Wrażliwych 
17.03 godz. 18.00 Biblia Ślązoka i ewangelie śląskie – z cyklu Pogodomy o Śląsku z Markiem Szołtyskiem
18.03 godz. 17.00 Kołobrzeg – Bornholm – w ramach cyklu Przewodnik Opowiada
19.03 Raz, dwa, trzy – koncert zespołu
20.03 Król Bul – spektakl zespołu teatralnego „Zwierciadło”

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
14.03 godz. 16.00 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych – próby akustyczne
15.03 godz. 10.00 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych – przesłuchania konkursowe

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
14.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
15.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
16.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
17.03 Rozpoczęcie Festiwalu Teatralnego III LO w Chorzowie
19.03 godz. 17.00 Pola Nadziei – kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych
20.03 godz. 14.00 Pokaz zdrowego żywienia pt. „Gotuj zdrowo, żyj zdrowo”.

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3 – 24.03 na wystawę kolekcji Elżbiety i Mariana Biesiadów „Marian Malina – Grafika”. Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć