Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 910
2014-03-06

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 6.03 – 13.0311 marca
godz. 7:30 Komisja Rewizyjna 
13 marca
godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta
DYŻUR RADNEGO
13.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Klaudiusz Sevkovic

6 marca o godz. 9.00  odbyły się obrady XLII sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:


1.    o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2.    o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
3.    w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Ws".
4.    w sprawie nadania Przedszkolu Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie imienia Marii Montesori.
5.    w sprawie upamiętnienia tablicą 75 Pułku Piechoty stacjonującego w latach 1922 - 1939 w Chorzowie.
6.    w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
7.    w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Chorzowie na lata 2014 – 2018.
8.    w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
9.    w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Chorzowie do stanu faktycznego.
10.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2014 roku.
11.    w sprawie realizacji projektu pn: "Modernizacja sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie.
12.     w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej-ulicy 17 Sierpnia położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.
13.    w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Harcerskiej.
14.    w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/791/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.
15.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów.
16.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej i ul. Antoniów.
17.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.
18.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy al. BoWiD – ul. Racławickiej.
19.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy 9.

AKTUALNOŚCI

Ruszy nabór do przedszkoli
Prawie 3,5 tysiąca miejsc czeka na dzieci w chorzowskich przedszkolach. W roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola poszło 2900 dzieci, rok później już 3022. W 2012/2013 do przedszkoli chodziło 3444, a we wrześniu było ich już 3722. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Chorzowa. Dzieci z innych miast, mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, istnieją wolne miejsca. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W pierwszej kolejności, do przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o kryteria ustawowe, a następnie o kryteria lokalne (tj. regulamin rekrutacji).
Rekrutacja:
do 27 lutego 2014 – rodzice / prawni opiekunowie składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce
do 28 lutego 2014 – dyrektorzy przedszkoli podają do publicznej wiadomości zasady rekrutacji – kryteria przyjęć (w tym procedurę odwoławczą)
od 10 do 28 marca 2014 - składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola (najwyżej do 3 placówek)
7 kwietnia 2014 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 kwietnia 2014 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
Rekrutacja uzupełniająca:
od 9 do 20 czerwca 2014 – składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie do przedszkola
25 czerwca 2014 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
30 czerwca 2014 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
Chorzów wydał pozwolenie na kontynuację prac przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego
Samorząd Województwa Śląskiego dostał pozwolenie budowlane dotyczące wznowienia prac przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego. Poinformowali o tym w piątek podczas briefingu prasowego członek zarządu województwa śląskiego Arkadiusz Chęciński i Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.
Oznacza to, że Samorząd Województwa ma już wszelkie niezbędne dokumenty, aby móc wrócić na budowę. - Wydaliśmy pozwolenie na dalsze prace. Projekt dachu został zmieniony, oczekiwaliśmy dodatkowych opinii i analiz. Audyt dokumentacji przygotowany przez Politechnikę Śląską wypadł bardzo pozytywnie. Zastosowane rozwiązania spełniają wszystkie najbardziej surowe normy niezawodności, zmieniono szereg kluczowych elementów” – podkreślił podczas briefingu wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Modernizowany Stadion Śląski będzie gotowy w 2016 – zadeklarował członek zarządu woj. śląskiego Arkadiusz Chęciński.  Przyznał, że jest pełen optymizmu i ma nadzieję, że w 2016 roku obejrzymy na Stadionie Śląskim imprezę sportową albo inny event.
Miasto oficjalnie pożegnało Filharmonię Śląską
3 marca na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury odbyła się ostatnia próba muzyków Filharmonii Śląskiej. Przez 1,5 roku śląscy filharmonicy ze względu na remont swojej, katowickiej siedziby ćwiczyli i koncertowali w ChCK. Ponad 180 prób, 70 muzyków i tysiące słuchaczy – tak wyglądał ten wyjątkowy sezon, wyjątkowy dla miasta i dla samej orkiestry. Prof. Mirosław Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Śląskiej dziękując Chorzowianom za gościnę powiedział: - Zostaliśmy przyjęci jak bezdomni do bardzo dobrej i dobrze wychowanej rodziny. Myślę, że ta współpraca wciąż będzie owocna. Dziękuję władzom miasta i wszystkim pracownikom Chorzowskiego Centrum Kultury.
Elektroodpady zbierasz - klimat wspierasz
89 monitorów, 60 zasilaczy, 80 klawiatur i myszek, 10 drukarek – mieszkańcy Chorzowa odpowiedzieli na apel „Klimacików” i przyłączyli się do wielkiej zbiórki elektroodpadów. Akcję zorganizowała grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu”. 3 i 4 marca młodzi ekolodzy w budynku szkoły, przy ul. Sportowej, uruchomili punkt odbioru elektrośmieci. Oprócz sprzętu komputerowego wśród zebranych odpadów znalazły się m.in.: 3 lodówki, 5 wiertarek, 4 odkurzacze, 7 telewizorów i 5 radioodbiorników. Organizacja akcji pod hasłem „Elektroodpady zbierasz – klimat wspierasz” była ostatnim z dwóch etapów konkursu. Pierwsze zadanie polegało na przygotowaniu mapy ekologicznej i klimatycznej miasta oraz przeprowadzeniu ankiety na temat podstaw z zakresu ekologii.  Zwycięzców poznamy 12 czerwca.
Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać w dwóch punktach odbioru w Chorzowie: w Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej ALBA, przy ul. Bytkowskiej 15 i w SETO Recykling S.C., przy ul. Stalowej 17. ALBA przyjmuje elektroodpady w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00, a SETO od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na wypłatę emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę.
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2349-wyplata-zawieszonych-emerytur.html
źródło: ZUS Chorzów
Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.
Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html
Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.
Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.
Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Budżet obywatelski: spotkania z mieszkańcami
Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala serdecznie zaprasza mieszkańców Maciejkowic na doroczne spotkanie poświęcone najważniejszym sprawom i problemom tej dzielnicy.
Proponowane tematy spotkania:
- plany inwestycyjne w tej części miasta,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku,
- bezpieczeństwo,
- problemy mieszkańcówW spotkaniu, oprócz prezydenta wezmą udział przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za inwestycje oraz szefowie MZUiM, PGM i Straży Miejskiej

Terminy spotkań:
- Maciejkowice
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Głównej 21
17.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17. 00
- Chorzów Stary
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Lwowskiej 36
20.03.2014 r.  (czwartek)  godz. 17. 00
- Chorzów II (cwajka) tereny w obszarze: Opolska – Krzyżowa (granice ulic 3 Maja i Katowickiej)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17  przy ul. Łagiewnickiej 18
24.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17.00
- Chorzów II
tereny w obszarze: Gwarecka – Styczyńskiego (granice: ulica 3 Maja – tory kolejowe)
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32
27.03.2014 r. (czwartek)  godz. 17.00
 -Centrum (granice: tory kolejowe – DTŚ  - ul. BoWID)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41
31.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17.00
- Klimzowiec
Miejsce: Zespół Szkół Sportowych  przy ul. Ryszki 55
3.04.2014 r. (czwartek)   godz. 17.00
- Chorzów Batory
Miejsce: III LO  przy ul. Farnej 7
7.04.2014 r.(poniedziałek) godz. 17.00
Zasmakuj Europy w Chorzowie
Egzotyczne przyprawy, świeże warzywa i soczyste mięsa – tym 21 marca pachnieć będzie ul. Jagiellońska w Chorzowie. O godz. 13.00 na deptaku  rozpoczną się eliminacje do programu „8 Smaków Europy”. 20 kucharzy – amatorów stanie przed zadaniem przygotowania swojego popisowego dania w zaledwie 30 minut. Jury złożone z szefów kuchni Restauracji „Czerwona”, przedstawicieli Telewizji Silesia i Urzędu Miasta w Chorzowie wybierze 8 najlepszy potraw, których autorzy wezmą udział w programie. Zmagania uczestników transmitowane będą na antenie TVS. W każdym odcinku para początkujących kucharzy przygotuje dania jednej z europejskich kuchni, m.in.: austriackiej, hiszpańskiej, fińskiej i  greckiej. Dwójka najlepszych zmierzy się w finale z tradycyjną kuchnią śląską. Zwycięzcą programu zostanie ten, który podejdzie do zadania w najbardziej oryginalny sposób. Jest o co walczyć. Oprócz tytułu I Zwycięzcy „8 Smaków Europy”, laureat wyruszy na wycieczkę po Hiszpanii. A po powrocie rozpocznie nagrania do autorskiego programu kulinarnego na antenie TVS. Zgłoszenia do udziału w konkursie nadsyłać można do 15 marca na adres 8smakoweuropy@tvs.pl. Kandydatury powinny zawierać krótką charakterystykę zgłaszającego, jego imię, nazwisko, numer telefonu i zdjęcie, a także opis gustów i umiejętności kulinarnych.
"Droga kwiatów" - wykład w muzeum
Muzeum w Chorzowie zaprasza na wykład pt. „Droga kwiatów”. 12 marca o godz. 17.30 rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Tajemnica i poznanie. Uwagi o kulturze i wyobraźni w Europie Nowożytnej i Współczesnej”. Prelekcje poprowadzi chorzowski historyk dr Jacek Kurek. Wstęp wolny!
Finał 57. Olimpiady Astronomicznej
 „Wykonaj dwie obserwacje komety C/2012 S1 (ISON). Określ jej odległość i jasność” – to tylko jedno z zadań eliminacyjnych 57. Olimpiady Astronomicznej. W tym roku do rywalizacji stanęło ponad 100 uczniów klas ponadgimnazjalnych z całej Polski. Po wykonaniu serii zadań z pogranicza astronomii, matematyki i geografii, do finału zakwalifikowało się 17 młodych astronomów. Ostatni etap olimpiady, jak co roku odbędzie się w Planetarium Śląskim w Chorzowie. 9 marca województwo śląskie reprezentować będzie trzech uczniów – Mateusz Bronikowski i Tomasz Kurek z I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku i Jakub Morawski z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Białej.
Więcej informacji o Olimpiadzie Astronomicznej na naszej stronie: www.planetarium.edu.pl
Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
7.03 godz. 18.00 Spektakl taneczny „Gwiazda”
8.03 godz. 18.00 Crrantouhill Touch of Ireland – Storm
9.03 godz. 17.00 Dwa Fynki – benefis działalności artystycznej zespołu Duo Fenix
10.03 godz. 18.00 Królowa śniegu – spektakl taneczny
11.03 godz. 18.00 Filmowe gatunki: kino gangsterskie w ramach cyklu Klasyka Amerykańskiego Kina
12.03 godz. 18.00 Taki festiwal pamiętam…- wspomnienia festiwalowe IV LO w Chorzowie
13.03 godz. 11.00 i 17.00 Pasje jazzowe – w ramach cyklu młoda filharmonia
Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
7.03 godz. 18.00 Babski Comber – impreza tylko dla pań
8.03 godz. 18.00 Babski Comber – impreza tylko dla pań
13.03 godz. 10.00 Pogodomy o Śląsku – spotkanie z Markiem Szołyskiem
Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
7.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
8.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
9.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
11.03 godz. 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Pegaz
13.03 godz. 12.00 Wernisaż wiosennej wystawy Klubu rękodzieła artystycznego „Pegaz”
13.03 godz. 18.00 XI Babski Comber w Hajdukach
Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3 – 24.03 na wystawę kolekcji Elżbiety i Mariana Biesiadów „Marian Malina – Grafika”. Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH


Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć