Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 909
2014-02-27

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 27.02 – 6.03


3 marca
godz. 15.00 Komisja Edukacji  (w ZSTiO nr 3, ul. Stefana Batorego 37)

4 marca
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia
godz. 16.00 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


DYŻUR RADNEGO


6.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radna Renata Słomczyńska.


6 marca o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XLII sesji Rady Miasta Chorzów.
W porządku obrad, m.in:


1.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2013.
2.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
3.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Ws".
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie imienia Marii Montesori.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia tablicą 75 Pułku Piechoty stacjonującego w latach 1922 - 1939 w Chorzowie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Chorzowie na lata 2014 – 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Chorzowie do stanu faktycznego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2014 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn: "Modernizacja sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej-ulicy 17 Sierpnia położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Harcerskiej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/791/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej i ul. Antoniów.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy al. BoWiD – ul. Racławickiej.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy 9. 

AKTUALNOŚCI 


4,5 tys. seniorów odebrało kartę "Chorzów 60+"
W Chorzowskim Centrum Kultury uroczyście otwarto program "Chorzów 60 +". Seniorzy nie zawiedli - sala była wypełniona po brzegi. Spotkanie było okazją do prezentacji uaktualnionej oferty programu. - Zgodnie z obietnicą co trzy miesiące dostaną państwo kolejne rabaty i zniżki - mówił Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Byliśmy zaskoczeni powodzeniem programu, bo aż 4,5 tys. osób odebrało karty. Jestem dumny z tego, że chorzowscy seniorzy są tak aktywni. To ważne, bo są potężną grupą - aż dwadzieścia procent Chorzowian skończyło przecież 60 lat. Musimy dbać o ich potrzeby, zachęcać do aktywności i do korzystania z oferty miasta i firm tu działających. Dzięki zniżkom więcej osób będzie mogło pójść na basen, na koncert czy do restauracji. To naprawdę ważny program. Seniorzy mieli też niespodziankę dla prezydenta. W ich imieniu wręczono anioła. - Jest pan naszym opiekunem - mówił Zdzisław Swoboda z Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, który wykonał statuetkę. - Dziękujemy za to, że dostrzeżono seniorów w tym mieście i dano możliwość działania. Anioł dla anioła - pierwszą nagrodę dostaje pan. Chcemy, by co roku osoba działająca na rzecz osób starszych w naszym mieście otrzymywała kolejne. Po uroczystym otwarciu programu seniorzy mogli zapoznać się z nową ofertą, i wysłuchać operetki "Kraina uśmiechu".
Oddaj elektrośmieci „Klimacikom”
Czym są elektrośmieci? Jak dobrze zorganizować ich zbiórkę? Czym przekonać chorzowian do obowiązku segregacji? – odpowiedzi na te pytania szuka zespół „Klimaciki”. Uczniowie klasy IIA z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Aktywni dla klimatu”. „Klimaciki”, czyli Mateusz Konig, Sandra Klimas, Szymon Michalski, Alicja Szula i Anna Wojtas mają już za sobą pierwszy etap zmagań. Uczniowie przesłali do komisji konkursowej:  mapę ekologiczną i klimatyczną miasta, wyniki ankiet na temat podstaw ekologicznych i raporty z poszczególnych zadań.  W drugim etapie najważniejsze będzie przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów. Młodzież wyznaczyła już termin akcji: 3 i 4 marca zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie zbierany w ZSTiO nr 1 przy ul. Sportowej, w godzinach od 7.00 do 16.00.
Najlepsi siatkarze chodzą do ZSTiO nr 3
Znamy już chorzowskich mistrzów w siatkówce juniorów. Zwycięzcami tegorocznych rozgrywek na poziomie ponadgimnazjalnym zostali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. Droga na szczyt nie była łatwa. Między 12, a 20 lutego uczniowie rozegrali serię meczy w 4 grupach rozgrywkowych. Najlepsze z 13 drużyn spotkały się 21 lutego na wielkim finale w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu, przy ul. Dąbrowskiego. Oprócz sportowców z ZSTiO nr 3 na podium stanęli także uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr IX i IV. Laureaci pierwszego miejsca awansowali do rejonowych.
Góralska kapela ponownie w Chorzowie
20 lutego do Chorzowa ponownie zawitał zespół Krywań. Koncert góralskiej kapeli w Chorzowskim Centrum Kultury poprzedziło uroczyste wręczenie podziękowań osobom, które przyczyniły się do propagowania turystyki wśród chorzowian. W tym roku wyróżnienia z rąk Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali odebrali: Janina Musioł, Grażyna Pawnuk, Henryk Jaś, Romuald Biniek i Marian Wirski.
Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na wypłatę emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę.
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2349-wyplata-zawieszonych-emerytur.html
źródło: ZUS Chorzów
Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.
Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html
Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.
Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.
Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ


Turniej w Strzelectwie Pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących
Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "Karolinka" zaprasza na Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska w Strzelectwie Pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących. Już po raz drugi czołówka zawodników z całego świata spotka się w Chorzowie. Rozgrywki odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, przy ul. Dąbrowskiego od 28 lutego do 1 marca. Inauguracja zawodów rozpocznie się o godz 11.15 (28 lutego), a w drugi dzień zawodów o godz. 15.30 rozegrany zostanie Bój o Puchar Wojewody Śląskiego.
Pobiegnij „Razem z Ukrainą”
2 marca symbolicznie oddajmy cześć pamięci ofiar kijowskiego Majdanu. Biorąc udział w biegu solidarności, wesprzyjmy naszych wschodnich sąsiadów. O godz. 11 polskiego czasu (godz. 12 na Ukrainie) ubrani w niebiesko-żółte stroje uczestnicy, wyruszą w trasę. Do pokonania mają 5 km. Przemierzając, m.in. parkowe alejki dotrą do bramy chorzowskiego ZOO, gdzie odbędzie się zbiórka darów dla Ukrainy. Około godz. 13 na dachu Rebel Garden Cafe odbędzie się koncert zespołów SHAMBOO i OBERSHLESIEN. Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa społeczna „Śląski Majdan".
Więcej informacji pod nr tel. 696 679 788
http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=25
Chorzów żegna Filharmonię Śląską
3 marca o godz. 12.00  zapraszamy do Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 na ostatnią próbę Filharmonii Śląskiej w Chorzowie. Przez 1,5 roku śląscy filharmonicy ze względu na remont swojej, katowickiej siedziby ćwiczyli i koncertowali na deskach ChCK. Ponad 180 prób, 70 muzyków i 4,5 tysięczna widownia – tak wyglądał ten wyjątkowy sezon, wyjątkowy dla miasta i dla samej orkiestry. W gmachu przy Sienkiewicza regularnie rozbrzmiewały dźwięki Beethovena, Vivaldiego czy Mozarta. Na deskach ChCKu co miesiąc pojawiali się muzycy Śląskiej Orkiestry Kameralnej, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej i Chóru Filharmonii Śląskiej. Z cyklem koncertów szkolnych wystąpiła także Młoda Filharmonia. W programie znalazły się, m.in. dzieła Moniuszki, Szymanowskiego czy Straussa i występy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego z Bytomia. Jak Chorzów i Filharmonia Śląska po kilkunastu miesiącach oceniają współpracę? Na to pytanie odpowiedzą 3 marca podczas ostatniej, pożegnalnej próby, w której weźmie udział około 70 muzyków oraz  dyrektor orkiestry prof. Mirosław Błaszczyk.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
27.02 godz. 10.00 Przygody Królewicza – spektakl dla dzieci
27.02 godz. 18.00 Gdzie się podziały tamte prywatki – koncert nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Chorzowie
1.02 godz. 17:30 Tajemna ekstaza – spektakl zespołu teatralnego „Młoda Reduta”
2.02 godz. 14.30 Bal dla najmłodszych
2.02 godz. 18.30 Koncert dla Dominika Mattern
3.02 godz. 19.00 Renata Przemyk – koncert z okazji 25-lecia pracy artystycznej
4.02 godz. 9.00 Śląska ojczyzna – Konkurs recytacji w mowie śląskiej
6.02 godz. 18.00 Filmowe gatunki: kino gangsterskie – cykl Klasyka amerykańskiego kina

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
27.02 godz. 9.00 Mistrzostwa szkół podstawowych w szachach
27.02 godz. 18.00 Starochorzowski klub podróżnika
1.02 godz. 19.00 IV Chorzowski Bal Ślonzoka
2.02 godz. 17.30 Klub z wyobraźnią – warsztaty artystyczne

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
27.02 godz. 9.00 Konkurs w gwarze śląskiej
1.02 godz. 14.00 Otwarta scena piosenki autorskiej – warsztaty dla dzieci i młodzieży
1.02 godz. 17.00 Otwarta scena piosenki autorskiej – koncert
4.02. godz. 19.00 Ostatki z Edytą Gepert

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3 – 24.03 na wystawę kolekcji Elżbiety i Mariana Biesiadów „Marian Malina – Grafika”. Wernisaż odbędzie się 3 marca o godz. 17.00. Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.


ZAPOWIEDZI SPORTOWE


KS „Hajduki”, ul. Graniczna 92
1.03 godz.18.00 UKS Alba Chorzów – Pogoń Prudnik – 2 liga koszykówki

Hala MORiS, ul. Dąbrowskiego 113
1.03. godz. 16.00 KPR Ruch Chorzów – SPR Olkusz PGNiG – superliga piłki ręcznej kobiet

 

CHORZÓW W MEDIACH


Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć