Nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych
2014-01-03

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż od dnia 1 stycznia 2014 roku na terenie miasta Chorzów obowiązują

 

nowe stawki podatku od nieruchomości:

link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/u6_684.pdfnowe stawki podatku od środków transportowych:

link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/u6_683.pdf

 

oraz nowe druki:

1.    informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1)

informacji_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_rolnego_i_leśneinformacji_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_rolnego_i_leśnego_INF-1.pdfgo_INF-1.pdf

2.    informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A),

informacji_o_współwłaścicielach_współużytkownikach_współposiadaczach_INinformacji_o_współwłaścicielach_współużytkownikach_współposiadaczach_INF-1A.pdfF-1A.pdf

3.    informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B),

informacji_dane_o_nieruchomościach_i_obiektach_budowlanych_INF-1B.informacji_dane_o_nieruchomościach_i_obiektach_budowlanych_INF-1B.pdfpdf

4.    deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),

deklaracji_na_podatek_od_nieruchomości_DN-1.pdeklaracji_na_podatek_od_nieruchomości_DN-1.pdfdf

5.    załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A),

załącznika_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomości_rolny_i_leśny_dane_o_nieruchomościach_i_obiekzałącznika_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomości_rolny_i_leśny_dane_o_nieruchomościach_i_obiektach_budowlanych_D-1A.pdftach_budowlanych_D-1A.pdf

6.    załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B),

załącznika_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomości_rolny_i_leśny_wykaz_współwłaścicieli_współużytkowników_współposiadaczy_D-1B.pdf

7.    deklaracji na podatek rolny (DR-1),

deklaracji_na_podatek_rolnydeklaracji_na_podatek_rolny_DR-1.pdf_DR-1.pdf

8.    deklaracji na podatek leśny (DL-1)

deklaracji_na_podatek_leśny_DL-1.pddeklaracji_na_podatek_leśny_DL-1.pdff

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć