Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 894
2013-11-07

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 7.11 – 14.11.2013

12 listopada

godz. 7:30 Komisja Rewizyjna

godz. 14:30 Komisja Zdrowia

 

13 listopada

godz. 16:30 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

 

DYŻUR RADNEGO

14.10 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

dyżur pełnić będzie radny Romuald Fojcik.

 

7 listopada o godz. 9.00 odbyły się obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:

1. o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

2. o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/469/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

4. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie.

5. w sprawie Programu współpracy na 2014 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

7. o zmianie uchwały Nr XXXI/534/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/663/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Franciszkańskiej. 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

9.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

10. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/542/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVII/457/12 Rady Miasta z dnia 25 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

12. w sprawie odstąpienia od podwyżki w wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe. 23. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Jana Sobieskiego 3.

13. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 12/1 oraz przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Chorzów, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

15. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego i ul. Kościuszki.

16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności. 12:23

17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

18. w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta Chorzów. Punkt 8 porządku obrad: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów” został wykreślony z porządku obrad.

W głosowaniu, radni zdecydowali o zdjęciu punktu 14: „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+”. Radni nie podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej oraz w Katowicach wraz z prawem własności budynku.

 

AKTUALNOŚCI

Nie żyje Gerard Cieślik

3 listopada odszedł Gerard Cieślik – honorowy obywatel Chorzowa, legenda Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski. Miał 86 lat. 8 listopada odbędą się uroczystości pogrzebowe. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym przy ulicy Farnej. Gerard Cieślik spocznie na cmentarzu przy ulicy Granicznej 5 w Chorzowie Batorym. Dla uczczenia tej wielkiej postaci, w wyrazie uznania i wielkiego szacunku, flagi miejskie na budynkach administracji samorządowej zostaną przyozdobione kirem. Prezydent Chorzowa prosi też wszystkich o godne uczczenie dnia pogrzebu. 7 listopada w Urzędzie Miasta, wyłożona została księga kondolencyjna. W piątek zostanie ona przeniesiona do Miejskiego Domu Kultury „Batory” - kondolencje będzie można składać do niedzieli.

Mieszkańcy Chorzowa otrzymają smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach

Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco będą informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie”.  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO będą darmowe. Mieszkańcy zapłacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

Ruszył Plebiscyt „Chorzowskie Smaki”

Od 4 listopada trwa 7. edycja konkursu na najlepszy lokal gastronomiczny w mieście. W tym roku, w szranki stanęło 21 restauracji. By jedna z nich mogła zyskać miano „Lokalu Roku” potrzebne są głosy smakoszy. Wystarczy odwiedzić któreś z miejsc i oddać swój głos na najlepszą potrawę. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej www.chorzowskiesmaki.pl, na profilu FB, a także po raz pierwszy smsowo i przy pomocy serwisu foursquare. Zapraszamy!

Jak mieszka Ci się w Chorzowie? Wypełnij ankietę

Powiedz, jak Ci się żyje w Chorzowie - jak oceniasz estetykę i czystość w mieście, poziom bezpieczeństwa, dostęp do żłobków i przedszkoli. Władze miasta serdecznie zapraszają do udziału w ankiecie przez cały listopad. Rozpoczęto właśnie prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta, a odpowiedzi pozwolą na określenie najważniejszych kierunków i zagadnień. Będzie to Strategia Miasta Chorzowa do 2030 roku. W przygotowanej na potrzeby badań ankiecie zawarto kilkanaście pytań dotyczących oceny życia w Chorzowie oraz tego jak miasto ma wyglądać w przyszłości. Ponadto mieszkańcy będą mogli wskazać te sfery życia w mieście, które wymagają poprawy oraz kierunki jego rozwoju w przyszłości. Elektroniczna wersja ankiety już została zamieszczona na platformie CyfrowaDemokracja.pl pod adresem: http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/jak-mieszka-ci-sie-w-chorzowie-wypelnij-ankiete Oprócz wersji on-line ankiety, miasto przygotowało tradycyjne papierowe formularze, które można pobrać  w Urzędzie Miasta  Rynek 1, pokój 222. Więcej informacji o całym Projekcie na stronie: http://www.miasto3.com/

Prace remontowe w Urzędzie Miasta

Pod koniec października rozpoczęto prace remontowe w holu chorzowskiego magistratu. To pierwszy etap renowacji wnętrza zabytkowego budynku. Do końca roku odświeżone zostaną korytarze na parterze, a w 2014r. pozostałe piętra. Prace trwają także w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Dąbrowskiego. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Puchar Polski w skacie dla Chorzowa

26 i 27 października w Pszczynie odbył  się  finał  Drużynowego  Pucharu  Polski  w Skacie. Do turnieju finałowego z eliminacji zakwalifikowało się 60 czteroosobowych ekip. W tym dwie drużyny SK Barbary Chorzów. Po raz pierwszy Puchar Polski powędrował do Chorzowa. Drużyna Skat Klubu Barbara Chorzów II grała w składzie: Ryszard Feit, Eugeniusz Kokot, Aleksander Korzonek, Grzegorz Szyszka.

Młodzi rządzą! - akcja Chorzowskiej Strefy Wolontariatu

Chorzowska młodzież zdecyduje na co wydać 2 tysiące złotych. Dowie się także, jak to jest być … prezydentem miasta, radnym, pełnomocnikiem. To wszystko w ramach nowej akcji Chorzowskiej Strefy Wolontariatu skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „Młodzi rządzą! Startujesz, wybierasz, decydujesz”. Akcję organizowana jest po to, by pokazać młodzieży mechanizmy wyborcze, zasady funkcjonowania samorządu. Jak będą wyglądać wybory? Każda z 21 szkół ponadgimnazjalnych będzie miała prawo wystawić do wyborów dwóch kandydatów na radnych i jednego na prezydenta miasta, który – jak w „dorosłych” wyborach, także zostanie wybrany w wyborach bezpośrednich. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem portalu facebook, na specjalnie stworzonym profilu akcji. Każdy kandydat zostanie tam przedstawiony. Zwycięży osoba, której prezentacja otrzyma najwięcej kliknięć „lubię to!”. Głosowanie trwać będzie od 8 do 15 listopada.  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 18 listopada. W ramach wyborów zostanie wybranych 25 radnych, którzy w drodze losowania zostaną przyporządkowani „dorosłym” radnym. Młodzież w dniach 20 – 22. 11 będzie towarzyszyć w pracy swoim „odpowiednikom”, a 28 listopada odbędzie się specjalna sesja, na której zdecydują, na co wydać 2 tysiące złotych. Wyznaczą też zespół, który zajmie się realizacją zadania. Osoba do kontaktu: Magdalena Sekuła,tel. 505 897 525

ZUS ostrzega przed oszustami!

Pojawiły się niepokojące sygnały, że do starszych osób dzwonią oszuści podszywający się pod pracowników ZUS, by umówić się na spotkanie. Pod pretekstem przeliczenia emerytury czy wypłaty dodatkowego świadczenia, oszuści próbują dostać się do mieszkań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wszelkie sprawy klientów załatwiane są wyłącznie w siedzibie Zakładu. Telefony, w których osoba przedstawia się jako pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i próbuje umówić się na spotkanie w domu klienta, powinny wzbudzić czujność. To z całą pewnością oszuści, a nie urzędnicy ZUS! Wszelkie tego typu przypadki, należy niezwłocznie zgłosić policji. Apelujemy o ostrożność!

"Szlachetna Paczka" szuka wolontariuszy w Chorzowie

Po raz trzynasty w Polsce, a po raz czwarty w Chorzowie rusza akcja "Szlachetna Paczka". To dzięki wolontariuszom najbardziej potrzebujący otrzymują mądrą, inspirującą do zmiany pomoc i sygnał, że nie są sami. Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest wsparciem i dodaje wiary w ludzi. Dziś szukamy ich w Chorzowie! Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które kochają ludzi, nie boją się wyzwań i są gotowe szukać rozwiązań, by przygotowana pomoc była mądra i skuteczna. W weekend, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał "Szlachetnej Paczki". To wtedy wolontariusze zawiozą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymają piękny prezent – relację z wręczenia paczki. Jak się zgłosić? 1. Wejdź na stronę: www.superw.pl  2. Znajdź na mapie rejon Paczki, który leży najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji.

Konsumencie, bądź czujny! - ostrzega Miejski Rzecznik Konsumentów

Na terenie miasta pojawiły się niepokojące sygnały o nieuczciwym przedsiębiorcy, oferującym sprzedaż podgrzewaczy gazowych dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiciele przedsiębiorcy, przedstawiając się jako pracownicy spółdzielni lub administracji, proponują sprzedaż piecyków wraz z montażem. Przedsiębiorca, dla osiągnięcia własnych korzyści, wprowadza konsumentów w błąd twierdząc, że wymianę piecyków zlecił spółdzielca lub administrator. Osoby, które  pod wpływem błędu, zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej podpisania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wynika to z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. (tj. Dz.U. z 2012 r,poz.1225) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Warto pamiętać, iż oprócz umowy kupna-sprzedaży, niejednokrotnie  konsumenci podpisują (w zależności od sytuacji) umowę kredytu na zakup towarów i usług. Od umowy kredytu przysługuje odstąpienie w terminie 14 dni od jej zawarcia. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi  zachować dla siebie. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 32 / 241 31 94.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:

- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13

- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

 

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Obchody Święta Niepodległości

W piątek, 8 listopada odbędą się obchody Święta Niepodległości. Wezmą w nich udział przedstawiciele instytucji państwowych, kombatantów, delegacje szkół, związków i stowarzyszeń. O godz. 13.00, w Sanktuarium Św. Floriana, odprawiona zostanie Msza Św. Następnie zebrani udadzą się pod Pomnik Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty, gdzie nastąpi uroczyste złożenie meldunku. Uczestnicy wysłuchają  apelu pamięci oraz odśpiewają hymn państwowy. Złożą także wieńce oraz znicze. Obchody zakończy oddanie salwy honorowej.

XII Chorzowski Bieg Niepodległości

Klub Miłośników Historii Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie I LO im. Juliusza Słowackiego zaprasza na XII Chorzowski Bieg Niepodległości, który odbędzie się 8 listopada o godz. 10.00 w Parku pod Kasztanami. Start Biegu na ul. Krzywej Pomnik Pamięci Społeczności Chorzowskich Żydów. Trasa: Park pod Kasztanami -Park Róż -Klimzowiec -Góra Wyzwolenia-Schron Dowództwa Obszaru Warownego "Śląsk". Młodzież złoży wieńce i zapali znicze w miejscach pamięci narodowej. Bieg ma charakter symboliczny, a nie rywalizacji sportowej.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna

Polski Związek Filatelistów (oddział Chorzów) zaprasza na Krajową Wystawę Filatelistyczną „Świętochłowice 700 - pierwsza wzmianka o Świętochłowicach ” , która potrwa do 10 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1. W wystawie wezmą udział wystawcy z Polski i zagranicy. Plan wystawy: 8.11 godz. 10.00 - 16.00 - Dzień Młodzieży (konkursy i zabawy filatelistyczne dla dzieci i młodzieży) 9.11 godz. 11.00 - Dzień Sportu (spotkanie z Pawłem Waloszkiem - świętochłowickim mistrzem czarnego sportu) 10.11 godz. 13.00 - Uroczyste zamknięcie wystawy

Gwiezdny Pokój w Planetarium Śląskim

10 listopada o godz. 17.00 w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbędzie się eksperymentalny spektakl „Gwiezdny Pokój – czas dźwięku i przestrzeni”, gdzie spotkają się miłośnicy muzyki klasycznej i nocnego, rozgwieżdżonego nieba. Pod półkulistym – 23 metrowym sklepieniem będzie można posłuchać ciekawych interpretacji utworów muzycznych wykonywanych „na żywo” w aranżacji Klaudiusza Jani, znanego śląskiego muzyka. W programie wieczoru zagoszczą utwory muzyki klasycznej nawiązujące do klimatów nokturnowych. Będzie można posłuchać poezji w autorskim wykonaniu astro-poetki – Katarzyny Knapik. O tajemnicach gwiezdnych przestworzy opowie popularyzator nauki Stefan Janta - wicedyrektor Planetarium Śląskiego im. M. Kopernika w Chorzowie.

17. Chorzowska Biesiada Rocznicowa

11 listopada zapraszamy na 17. Chorzowską Biesiadę Rocznicową. Impreza odbędzie się w ramach obchodów 110-lecia połączenia Górnych i Dolnych Hajduk w Wielkie Hajduki oraz 145-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie. W programie: Mariusz Kalaga, Teresa Werner, Mirek Jędrowski, Karpowicz Family, Don Vasyl  & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Wśród uczestników biesiady rozlosowane zostaną nagrody. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala. Organizatorami wydarzenia jest Miasto Chorzów oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Zapraszamy o godz. 17 do Hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113. Bilety dostępne na terenie obiektów MORiS. Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 32 / 241 11 11 oraz mailowo imprezy2@moris.chorzow.pl .

"Cała Polska na Śląskim"

W Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada ułóżmy gigantycznych rozmiarów biało-czerwony napis POLSKA! Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” już po raz 3. zaprasza do uczczenia narodowego święta w tak nietypowy sposób. Na Stadion Śląski, na boisko ze sztuczną nawierzchnią, mogą przybyć wszyscy chętni. Wyjątkowy widok zostanie sfotografowany z wysokości. Pamiątkowe zdjęcie zostanie wykonane o godz. 15.00. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa pojazdów militarnych. Zapraszamy od godz. 14.00 do 17.00. Wstęp wolny.

"Majstry z Wielkich Hajduk"

W tym roku mija 80 lat od momentu, gdy Ruch Wielkie Hajduki po raz pierwszy zdobył mistrzowskie laury. W latach 30. aż pięciokrotnie otrzymał tytuł mistrza Polski. Prezydent Chorzowa zaprasza na uroczystość, podczas której spotkają się wszyscy miłośnicy "Niebieskich". Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 18.00 w MDK Batory. Bilety w cenie 10 zł dostępne w MDK Batory.

 

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

7.11. godz. 19:00 Anita Lipnicka – koncert promujący płytę „Vena Amoris”

8.11. godz. 19:00 U studni – koncert

9.11. godz. 18:00 Klimakterium… i już – spektakl

10.11. godz. 16:00 Szyszymora – spektakl taneczny

12.11. godz. 19:00 Carl Palmer’s Elp Legacy – koncert

13.11. godz. 20:00 Grupa MoCarta

14.11. godz. 9:00 Promuj Śląsk – XV turniej recytatorski

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

9.11. godz. 9:00 Turniej szachowy o Puchar Amatora

12.11. godz. 17:00 Śpiewnik Polski – koncert

13.11 godz. 10:00 Pogodomy o Śląsku? – spotkanie z Markiem Szołtyskiem

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

13.11 godz. 17:30 Paryska opowieść – spektakl aktorsko-lalkowy

14.11. godz. 18:00 Majstry z Wielkich Hajduk – uroczystość z okazji 80 rocznicy pierwszego mistrzowskiego tytułu Ruchu Chorzów

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 4.11 – 27.11 br. na wystawę Anny Stawiarskiej „30 i 3 po 3”. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

ZAPOWIEDZI SPORTOWE

KS „Hajduki” ul. Graniczna 92

9.11. godz. 18:00 KP Marex Chorzów – UKS Jedynka Niemodlin 1 liga futsalu

 

Hala ul. Dąbrowskiego 113

9.11. godz. 16.00 KPR Ruch Chorzów – Olimpia Beskid Nowy Sącz PGNiG Superliga piłki ręcznej kobiet

 

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć