Rusza Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów - zobacz harmonogram
2013-09-16

Zbiórka odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości będzie się odbywała poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO). Rodzaje odpadów, jakie będą przyjmowane w Mobilnym Punkcie:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• baterie i akumulatory,

• chemikalia,

• opony,

• świetlówki,

• oleje i smary,

• resztki rozpuszczalników,

• opakowania po substancjach niebezpiecznych, np.:środkach ochrony roślin.

Ponadto do MPZO można również oddawać odpady zbierane selektywnie.

Kwartał III

16.09.2013 poniedziałek  

17.09.2013 wtorek

18.09.2013 środa

19.09.2013 czwartek

Kwartał IV

2.12.2013 poniedziałek  

3.12.2013 wtorek

4.12.2013 środa  

5.12.2013 czwartek

DZIEŃ I (poniedziałek) Chorzów Batory - 4 punkty a) skwer przy ulicy Wrocławskiej 15.00-16.00 b) ul. Brzozowa przy numerze 70 – naprzeciwko przedszkola 16:15-17:15 c) ul. Podmiejska przy garażach w okolicy nr 52 17:30-18:30 d) ul. Wyspiańskiego- naprzeciwko kościoła 18:45-19:45

DZIEŃ II (wtorek) Chorzów II - 4 punkty a) plac Mickiewicza 15.00-16.00 b) róg ulicy Janasa i 3-go Maja 16:15-17:15 c) plac Szkoły Podstawowej nr 17 17:30-18:30 d) ul. Gwarecka 2 18:45-19:45

DZIEŃ III (środa) Chorzów I - 4 punkty a) parking między ul. Mielęckiego - Truchana 15.00-16.00 b) plac pod estakadą – na wprost ul. Wolności 16:15-17:15 c) róg ulic Gałeczki i Ryszki -parking naprzeciwko BIEDRONKI 17:30-18:30 d) ul. Dąbrowskiego 104 -plac obok kościoła 18:45-19:45

DZIEŃ IV (czwartek) Chorzów Stary – 1 punkt a) Plac Jana 15.00-16.00 Maciejkowice – 1 punkt b) Róg ul. Gdańskiej i Głównej 16:15-17:15

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć